Select Page

PYLON AUTO SERVICE

Το Pylon Auto Service είναι η κάθετη λύση μηχανογράφησης για επιχειρήσεις του κλάδου επισκευής οχημάτων, με άδεια χρήσης και ενσωματωμένο σε online χρόνο το TECDOC.

ΓΕΝΙΚΑ

 • Το PYLON AUTO SERVICE αποτέλεσμα της συνεργασίας EPSILON NET και ACT, είναι το νέο σύστημα πληροφορικής για τον κλάδο της Επισκευής Οχημάτων. Παρέχει την πληροφόρηση που αναζητά ο επαγγελματίας του κλάδου μέσα από ένα φιλικό περιβάλλον εργασίας, προσφέροντας ταχύτητα στην πληροφορία και ευελιξία στην εργασία του.
 • Με το PYLON AUTO SERVICE τα συνεργεία έχουν στην διάθεση τους την σύγχρονη λύση μηχανοργάνωσης , απολύτως εναρμονισμένη με την ηλεκτρονική πλατφόρμα myDATA για τα Ηλεκτρονικά Βιβλία της Α.Α.Δ.Ε..
 • Διαθέτει άδεια χρήσης και ενσωματωμένο σε online χρόνο το TECDOC. Με τον τρόπο αυτό η επιχείρηση που χρησιμοποιεί το PYLON AUTO SERVICE αξιοποιεί ένα ευρύ φάσμα επιλογών ώστε η αγορά, η πώληση και παρακολούθηση των τμηματικών διαδικασιών να είναι μια εύκολη υπόθεση.
 • Προσαρμόζεται κατάλληλα στις ανάγκες των επιχειρήσεων προσφέροντας ταχύτητα στις καθημερινές εργασίες, ευκολία στη χρήση, εξοικονόμηση χρόνου και πλήρη εικόνα της επιχείρησης μέσω των αναφορών (reports).

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ Α.Α.Δ.Ε.

Απολύτως εναρμονισμένη με την νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα myDATA (Digital Accounting and Tax Application) με την οποία η Α.Α.Δ.Ε. εισάγει τα Ηλεκτρονικά Βιβλία στις επιχειρήσεις.

TecDoc

Άδεια χρήσης και ενσωματωμένο σε online χρόνο το TecDoc. Με τον τρόπο αυτό η αναζήτηση γνησίων και after market ανταλλακτικών με κωδικό ή με βάση τη μάρκα, το μοντέλο και κινητήρα του οχήματος είναι πλέον μια εύκολη διαδικασία.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΜΑΡΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΤΜΗΜΑΤΩΝ

Δυνατότητα υποστήριξης πλήθος μαρκών/ οχημάτων στις εργασίες του συνεργείου. Ο χρήστης διαχωρίζει τις μάρκες των οχημάτων και διαθέτει ξεχωριστά όλη την πληροφόρηση. Δυνατότητα ενημέρωσης για την λήξη ΚΤΕΟ & ΚΕΚ για όλα τα οχήματα.

EDI ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

Το ειδικό σύστημα διασύνδεσης EDI εξασφαλίζει σημαντικό χρόνο στην επικοινωνία με τους προμηθευτές, παρέχοντας την ταχύτερη, ασφαλέστερη και αυτοματοποιημένη ενημέρωση των τιμοκαταλόγων, τιμών, παραστατικών και της διαθεσιμότητας των ανταλλακτικών απευθείας στην εφαρμογή.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

Πλήρες ιστορικό για τις εργασίες που έχουν εκτελεστεί στο παρελθόν. Ενημέρωση για το είδος των εργασιών, την ακριβή παράθεση των ανταλλακτικών καθώς και το χρονικό σημείο που πραγματοποιήθηκαν.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Δυνατότητα έκδοσης και αυτόματης αποστολής ηλεκτρονικών παραστατικών μέσω email από την εφαρμογή, εξοικονομώντας με τον τρόπο αυτό πολύτιμο χρόνο στις τμηματικές διαδικασίες της επιχείρησης.

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΔΙΧΩΣ ΟΡΙΑ

Εξοικονόμηση χρόνου μέσα από ένα χρηστικό περιβάλλον εργασίας δεχόμενο παραμετροποιήσεις και με δυνατότητα εξατομίκευσης χωρίς όρια. Η προσθήκη πεδίων, ο σχεδιασμός οθονών και φορμών καθώς και η προσαρμογή του workflow στο επιθυμητό επιχειρηματικό μοντέλο, δημιουργούνται εύκολα και απεικονίζονται σε μία οθόνη.s

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΗΣ EPSILON NET

Η επιστημονική ομάδα της EPSILON NET σχεδιάζοντας από την αρχή την Λογιστική, έθεσε τα νέα standards στο χώρο. Διατηρώντας όλα τα επιτυχημένα στοιχεία και την ωριμότητα της πολυετούς εμπειρίας, δημιουργήθηκε νέο σύστημα λογιστικής διαχείρισης που ενσωματώνει καινοτόμες λύσεις και ιδέες που θα αναβαθμίσουν σε υψηλό επίπεδο την παραγωγικότητα και τις υπηρεσίες του Λογιστηρίου σας.

ΚΥΚΛΩΜΑ SERVICE

 • Πολλαπλή παρακολούθηση συνεργείων ανά υποκατάστημα.
 • Πολυφασική παρακολούθηση συνεργείων.
 • Παρακολούθηση Εγγυήσεων.
 • Ιστορικότητα Service.
 • Πολλαπλή Τιμολόγηση.
 • Διαχείριση Περιοδικών Συντηρήσεων.
 • Διαχείριση Αιτημάτων Εξυπηρέτησης.
 • Εντολές Εργασίας: Εσωτερικές, Εξωτερικές & Τρίτων με ευέλικτο σύστημα χρεώσεων (Πελάτης, Εγγύηση, Ασφαλιστική, Μικτό).
 • Απλές & Ιεραρχικές Εργασίες Επισκευής, με εναλλακτικούς τρόπους τιμολόγησης.
 • Κατηγοριοποίηση κατά Κατασκευαστή, Ομάδα & Μοντέλο.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΩΝ

 • Δυνατότητα ορισμού πιστωτικού ελέγχου πελατών είτε με συγκεκριμένο σενάριο είτε με συγκεκριμένες αξίες.
 • Δυνατότητα παρακολούθησης open item πελατών ανά διάσταση (πωλητής, εισπράκτορας, έργο, επιχειρηματική μονάδα, Σύμβαση κλπ).
 • Δυνατότητα άμεσης προβολής ενεργειών CRM.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 • Ολοκληρωμένο κύκλωμα παρακολούθησης συμβάσεων Πωλήσεων-Αγορών.
 • Παρακολούθηση εργασιών ανά έργο και δυνατότητα σύνδεσης έργων με συμβάσεις.
 • Πλάνα παρακολούθησης προμηθειών συγκεντρωτικά και κλιμακωτά ανά κατηγορία είδους, κατηγορία πελάτη.
 • Υπολογισμός προμηθειών βάσει πωλήσεων, εισπράξεων, εισπραχθέντων πωλήσεων κλπ.
 • Κύκλωμα παρακολούθησης Ταμειακών Ροών (cash flow) με δυνατότητα μεταβολή ποσών και ταυτόχρονη μεταβολή διακανονισμών.
 • Δυνατότητα παρακολούθησης κυκλώματος προϋπολογισμών.

ΚΥΚΛΩΜΑ ΑΓΟΡΩΝ - ΠΩΛΗΣΕΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ

 • Ολοκληρωμένη διαχείριση προκαταβολών στα Εμπορικά Παραστατικά.
 • Διαχείριση Προσφορών πωλήσεων με ημερολογιακή ισχύ για συγκεκριμένα είδη ή είδη τιμοκαταλόγου.
 • Κύκλωμα πιστωτικών τζίρου.
 • Προσθήκη αναφοράς Ημερήσιο φύλλο συναλλαγών με ολοκληρωμένη εικόνα πληροφόρησης με εύρος ημερομηνιών ή συγκεκριμένη ημερομηνία.
 • Ανάλυση εκπτώσεων ανά γραμμή είδους σε εμπορικό παραστατικό.
 • Προσθήκη νέου tab «Συναλλασσόμενοι» στην οθόνη καθορισμού των παραμέτρων του Μετασχηματισμού των παραστατικών, στο οποίο είναι δυνατός ο καθορισμός διαφορετικών Συναλλασσόμενων Τιμολόγησης, Παραγγελίας, Αποστολής για τα προς δημιουργία Παραστατικά.
 • Οπτική παραμετροποίηση του μεγέθους των γραμμών της κεφαλίδας (Header) και του υπόλοιπου παραστατικού.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

 

 • Γρήγορη τιμολόγηση πελατών λιανικής.
 • Διαχείριση ειδών με Serial Numbers και Παρτίδες με δυνατότητα παρακολούθησης ποιοτικών χαρακτηριστικών ανά παρτίδα.
 • Αναλυτικός πίνακας των κινήσεων των ειδών βάση των οποίων έχει διαμορφωθεί η τιμή κόστους του κάθε είδους.
 • Πρόταση Παραγγελίας βάσει κινητικότητας των ανταλλακτικών για τις μελλοντικές παραγγελίες έτσι ώστε να επιτευχθεί το σωστό stock της αποθήκης.
 • Παρακολούθηση ειδών σε εναλλακτικές μονάδες μέτρησης αγορών-πωλήσεων.
 • Δυνατότητα ενεργοποίησης εννέα (9) διαφορετικών τιμών στο είδος επιπλέον της λειτουργικότητας των τιμοκαταλόγων.
 • Πρότυπα Ειδών με δυνατότητα ανάθεσης δικαιωμάτων.
 • Οικογένειες ειδών και Πρότυπα είδη για γρήγορη καταχώρηση αλλά και αποφυγή λαθών.
 
 

 

Εκδόσεις

 • Pylon Auto Service Advanced
 • Pylon Auto Service Standard
 • Pylon Auto Service Start