Select Page

ENTERSOFT MOBILE SFA

Το Entersoft Mobile® Sales Force Automation, SFA αποτελεί την ολοκληρωμένη λύση που αυτοματοποιεί τις διαδικασίες πωλήσεων & field marketing με τεχνολογίες αιχμής & tablets.

ΓΕΝΙΚΑ

 • Με το Entersoft Mobile® Sales Force Automation, SFA τα mobile στελέχη έχουν πλήρη πρόσβαση μέσω smartphones και tablet συσκευών, στο σύνολο της πληροφορίας που απαρτίζει τη διαχείριση και αυτοματοποίηση των πωλήσεων της επιχείρησης σαν να βρίσκονταν στο φυσικό χώρο του γραφείου.
 • Το σύστημα εφαρμόζει τις εταιρικές διαδικασίες και την εταιρική στρατηγική απρόσκοπτα και αυτοματοποιημένα μέσα από το λογισμικό και στο χώρο του Πελάτη, επιταχύνοντας τις διαδικασίες και διασφαλίζοντας ομοιογένεια και ενισχυμένη εταιρική εικόνα. Τα στελέχη πωλήσεων διαχειρίζονται μεγάλο εύρος και πλήθος πληροφορίας, άμεσα, δομημένα και ευέλικτα, ώστε να ανταποκρίνονται γρήγορα στις αλλαγές και τις ευκαιρίες μέσα από ενημερωμένες αποφάσεις, προσφέροντας στον πελάτη ποιοτική και άμεση εξυπηρέτηση.

POWER ANALYTICS

Το στέλεχος πωλήσεων έχει στη διάθεσή του όλη την απαραίτητη πληροφορία ώστε να αποφασίζει στοχευμένα και να ολοκληρώνει ταχύτερα και παραγωγικότερα τους στόχους του.

ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

Οι αυτοματοποιημένες διαδικασίες και η αμεσότητα της ολοκλήρωσης των εργασιών που προσφέρει το λογισμικό, συμβάλλουν στην καλύτερη ενδοεταιρική επικοινωνία, μειώνουν σημαντικά τις άσκοπες μετακινήσεις και τις γραφειοκρατικές διαδικασίες. Έτσι, το λογισμικό συντελεί στην αύξηση του παραγωγικού χρόνου των πωλητών και στη μείωση του κύκλου πώλησης.

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ

Οι επισκέψεις προγραμματίζονται βάσει κριτηρίων συνδυάζοντας συχνότητα, σπουδαιότητα, τοποθεσία και άλλα κριτήρια με στόχο την βελτιστοποίηση και τον ορθολογισμό των δρομολογίων και των στόχων. Το στέλεχος πωλήσεων έχει άμεση πρόσβαση στις πληροφορίες που χρειάζεται, π.χ. στα ποσά προς εξόφληση, στην είσπραξη, στα είδη που αγοράζει, στις προτεινόμενες παραγγελίες, στα νέα είδη που πρέπει να προτείνει κ.ά., προσφέροντας ταχύτερη εξυπηρέτηση, λιγότερες εκκρεμότητες διεκπεραίωσης και βελτιωμένο Customer Experience.

l

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΕΡΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Η καθημερινή δραστηριότητα των στελεχών πωλήσεων αποτυπώνεται στο κεντρικό σύστημα προσφέροντας αναλυτική ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο για την επίτευξη των στόχων και την παρακολούθηση σημαντικών ΚPI, όπως μέση παραγωγικότητα ανά επίσκεψη, ημερήσιος τζίρος, εισπράξεις κ.ά. Αντίστοιχες αναφορές είναι διαθέσιμες και στα στελέχη πωλήσεων ώστε να παρακολουθούν την επίτευξη των ατομικών τους στόχων.

Η αναλυτική πληροφόρηση του Entersoft Mobile® SFA με αναφορές, γραφήματα και διαδραστικά dashboards, παρέχει ολοκληρωμένη παρακολούθηση και έλεγχο των αποτελεσμάτων και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για ακριβέστερους προϋπολογισμούς, καλύτερη τμηματοποίηση της αγοράς, νέους τρόπους προσέγγισης των πελατών και στοχευμένες ενέργειες marketing.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ MOBILE

Τα mobile στελέχη ανταποκρίνονται ταχύτερα και αποτελεσματικότερα στις προκλήσεις του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και στις ανάγκες των πελατών τους με την χρήση τεχνολογιών αιχμής, έχοντας μαζί τους πα-ντού και πάντα τα εργαλεία και την πληρο-φόρηση που χρειάζονται μέσα από ένα smartphone ή ένα tablet.

Το Entersoft Mobile® διοχετεύει την κοινή πληροφορία σε όλα τα κανάλια επικοινωνί-ας του οργανισμού στο εσωτερικό και στο εξωτερικό περιβάλλον του, ως προέκταση της εταιρικής στρατηγικής.

MERCHANDIZING

Η καθημερινή δραστηριότητα των στελεχών πωλήσεων αποτυπώνεται στο κεντρικό σύστημα προσφέροντας αναλυτική ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο για την επίτευξη των στόχων και την παρακολούθηση σημαντικών ΚPI, όπως μέση παραγωγικότητα ανά επίσκεψη, ημερήσιος τζίρος, εισπράξεις κ.ά. Αντίστοιχες αναφορές είναι διαθέσιμες και στα στελέχη πωλήσεων ώστε να παρακολουθούν την επίτευξη των ατομικών τους στόχων.

Η αναλυτική πληροφόρηση του Entersoft Mobile® SFA με αναφορές, γραφήματα και διαδραστικά dashboards, παρέχει ολοκληρωμένη παρακολούθηση και έλεγχο των αποτελεσμάτων και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για ακριβέστερους προϋπολογισμούς, καλύτερη τμηματοποίηση της αγοράς, νέους τρόπους προσέγγισης των πελατών και στοχευμένες ενέργειες marketing.

ΤΟ ENTERSOFT MOBILE® SFA ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

 • Διαχείριση Πελατολογίου, Επαφών & Ευκαιριών Πώλησης, Παραπόνων.
 • Διαχείριση Ειδών & Καταλόγων.
 • Διαχείριση Συναντήσεων & Εργασιών.
 • Διαχείριση Δειγματισμού, Παραγγελιών & Προσφορών.
 • Διαχείριση Εισπράξεων.
 • Διαχείριση Merchandising.
 • Διαχείριση Ερωτηματολογίων & Ερευνών.
 • Στατιστικές Πωλήσεων, Μerchandising, Μarketing & Ερωτηματολογίων-Ερευνών.
 • Εντοπισμός GPS, Geolocation Services.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 • To Entersoft Mobile® SFA είναι μια αυτόνομη εφαρμογή που τρέχει σε smartphones και tablets..
 • Η εφαρμογή είναι ανεπτυγμένη στις πλατφόρμες iOS, για συσκευές της Apple, Windows Mobile 6.5, Windows Phone 7, Windows 8 και Android..
 • Το λογισμικό παρέχει προηγμένα τεχνολογικά χαρακτηριστικά που το ενοποιούν με το υπάρχον ERP ή και CRM, πληροφοριακό σύστημα της εταιρείας, ενισχύοντας την αποδοτικότητά του..
 • Υποστηρίζει επικοινωνία με Wi-Fi, GPRS, 3G, VPN.
 • Είναι πολυγλωσσικό.
 • Δυνατότητα της πληροφόρησης σε πραγματικό χρόνο μέσω διασύνδεσης.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 • Το Entersoft Mobile® SFA ενσωματώνει ένα ισχυρό σύστημα ασφάλειας με Κεντρική Ενιαία Διαχείριση Συσκευών.
 • Διαθέτει πλήκτρο πανικού (panic button) που κλειδώνει την εφαρμογή, ενώ σε περίπτωση απώλειας της συσκευής μπορεί να διαγραφεί άμεσα το σύνολο των εταιρικών δεδομένων από αυτή.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

 • Οι ιδιαίτερες ανάγκες της επιχείρησης, ο τρόπος και οι συνθήκες χρήσης, το μέγεθος της συσκευής και της οθόνης, το βάρος, η ανθεκτικότητα, οι δυνατότητες για scanning, barcode reading, WiFi, φωτογραφίας, βίντεο κ.ο.κ., αλλά και η δυνατότητα service είναι από τα σημαντικότερα κριτήρια επιλογής της κατάλληλης συσκευής.
 • Tο Entersoft Mobile® SFA υποστηρίζεται από μια πλειάδα συσκευών για την εξυπηρέτηση των διαφορετικών αναγκών κάθε επιχείρησης όπως, συσκευές της Αpple σε πλατφόρμα iOS, iPhone, iPad, iPod touch, Windows Mobile, Windows Phone, Windows 8 συμβατές συσκευές και συσκευές Android.

ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΧΡΗΣΗΣ

 • Η εφαρμογή Entersoft Mobile® SFA, μπορεί να εγκατασταθεί τόσο σε τοπική υποδομή όσο και στο Cloud, προσφέροντας χαμηλό κόστος υποδομών σε hardware, προσιτό κόστος εκκίνησης ανάλογο με το μέγεθος της χρήσης, αλλά και μετατρέποντας μεγάλες εμπροσθοβαρείς επενδύσεις σε σημαντικά χαμηλότερο κόστος χρήσης.
 • Η χρήση του λογισμικού μπορεί να γίνεται είτε με άδεια χρήσης προϊόντος είτε σε μοντέλο SaaS, που προσφέρει οικονομίες κλίμακας, ιδιαίτερα σε επιχειρήσεις με εποχικότητα, αναπτυσσόμενες, με αυξομειούμενες ανάγκες, αλλά και για εκείνες που θέλουν με χαμηλό κόστος να αξιολογήσουν σταδιακά τα οφέλη που μπορούν να λάβουν από την εφαρμογή.
 • Όπως όλα τα πληροφοριακά συστήματα της Entersoft, έτσι και το Entersoft Mobile® SFA, είναι ένα εξελισσόμενο λογισμικό που προσφέρει την απαραίτητη ευελιξία στον οργανισμό που το χρησιμοποιεί, να προσαρμόζεται γρήγορα και ουσιαστικά στις αλλαγές του επιχειρηματικού της περιβάλλοντος. Έτσι, διασφαλίζεται η διαχρονικότητα της επένδυσης στο λογισμικό της και η συνεχής βελτίωση της αποτελεσματικότητα της.

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ & ΕΡΕΥΝΕΣ

 • Η συμπλήρωση ερωτηματολογίων στο χώρο του πελάτη για τις marketing ανάγκες του οργανισμού προσφέρει πολύτιμες πληροφορίες
  για την κατανόηση των τάσεων της αγοράς, τις κινήσεις του ανταγωνισμού, την ικανοποίηση των πελατών κ.ά. Το Entersoft Mobile® παρέχει σύγχρονες δυνατότητες δημιουργίας και σχεδιασμού ερωτηματολογίων & εμπορικών ερευνών, που εκπονούνται μέσα από στην συσκευή του mobile στελέχους, πωλητή ή merchandiser.
 • Τα ερωτηματολόγια / έρευνες, ενσωματώνονται σε
  εκστρατείες επικοινωνίας, με λίστες αποδεκτών, δέχονται πολλές μορφές απαντήσεων, μίας επιλογής, πολλαπλών επιλογών, ημερομηνίες, ακόμα και κείμενο.

Εκδόσεις

Entersoft Mobile SFA