Select Page

WINERA ERP

Το WinEra ERP αποτελεί ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων με διευρυμένες δυνατότητες, ώστε να καλύπτει τις σημερινές αλλά και τις μελλοντικές ανάγκες μιας αναπτυσσόμενης επιχείρησης.

ΓΕΝΙΚΑ

 • Το λογισμικό διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων WinEra δημιουργήθηκε για να προσφέρει στον επιχειρηματία ένα αξιόπιστο ολοκληρωμένο, ευέλικτο και αποτελεσματικό πληροφοριακό σύστημα, ώστε να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις από το διαρκώς μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον, να εξασφαλίσει την ανοδική πορεία της επιχείρησής του και να ενισχύσει το ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα.
 • Το WinEra σχεδιασμένο με την τεχνογνωσία και την πολυετή εμπειρία της Data Communication, μιας από τις μεγαλύτερες εταιρίες ανάπτυξης λογισμικού για επιχειρήσεις και λογιστικά γραφεία στην Ελλάδα, μπορεί να αποτελέσει το νευρικό σύστημα της επιχείρησής σας και να σας προσφέρει όλη την πληροφόρηση που χρειάζεστε, ώστε να πάρετε τις σωστές αποφάσεις, να διοικήσετε αποτελεσματικά και να σχεδιάσετε το μέλλον.
 • Το WinEra απευθύνεται στις επιχειρήσεις μεσαίου και μικρού μεγέθους των κλάδων εμπορίας, μεταποίησης και παροχής υπηρεσιών του ιδιωτικού τομέα.
 • Διακρίνεται για την προηγμένη τεχνολογία του και τη δυνατότητα να προσαρμόζεται πλήρως στις ανάγκες κάθε επιχείρησης. Λειτουργεί άμεσα, προσφέροντας πλούσια πληροφόρηση και διαθέτει πληθώρα υποσυστημάτων που μπορούν να καλύψουν ολοκληρωμένα κάθε επιχειρησιακή ανάγκη σημερινή ή μελλοντική.

ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η Data Communication είναι από τις πρώτες εταιρίες ανάπτυξης λογισμικού στην Ελλάδα που δημιούργησαν, ήδη από το 1998, λύσεις σύγχρονης τεχνολογίας. Πιστοποιημένη ως Gold Certified Partner της Microsoft έχει προνομιακή πρόσβαση στις νέες τεχνολογίες που αναπτύσσει η μεγαλύτερη εταιρία λογισμικού του πλανήτη, τις οποίες χρησιμοποιεί και ενσωματώνει αμέσως στις δικές της εφαρμογές.

GRAPHICAL USER INTERFACE - GUI

Το WinEra έχει δομηθεί με αρχιτεκτονική client server και λειτουργεί σε γραφικό περιβάλλον (graphical user interface – GUI). Η μεθοδολογία σχεδιασμού είναι αντικειμενοστραφής (object oriented), ενώ τα αναπτυσσόμενα αντικείμενα έχουν απόλυτα συγκεκριμένους ρόλους, ώστε να μπορούν να συνεργάζονται αρμονικά μεταξύ τους. Η ανάλυση, ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη του λογισμικού και ο έλεγχός του έγινε με χρήση της πιστοποιημένης με ISO 9001 μεθοδολογίας της Data Communication.

ΠΛΗΡΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ MICROSOFT & INTERNET

Το WinEra λειτουργεί σε όλες τις καθιερωμένες πλατφόρμες (Windows NT, ΧP, Vista, Windows Server 2000, 2003, 2008). Έχει αμφίδρομη επικοινωνία με όλες τις εφαρμογές Windows (Word, Excel, Access κλπ) και αξιοποιεί πλήρως τις δυνατότητές τους.

ΑΜΕΣΟΤΗΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

To WinEra ERP εγκαθίσταται αμέσως, οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια της χρήσης, με μεταφορά των δεδομένων και των κινήσεων από το αποσυρόμενο λογισμικό χάρη στα ειδικά εργαλεία data migration που έχει αναπτύξει η Data Communication. Την εφαρμογή συνοδεύουν έτοιμα σενάρια χρήσης και προ-παραμετροποιημένες λειτουργίες (έτοιμο προς χρήση Λογιστικό Σχέδιο, έτοιμα σενάρια χρήσης του συστήματος που αφορούν Πωλήσεις, Αγορές, Απογραφές, Προσφορές, Παραγγελίες, Διακινήσεις, Λιανική, Εισπράξεις, Πληρωμές, Αξιόγραφα, Αυτόματη Ενημέρωση της Οικονομικής Διαχείρισης, Έτοιμες Εκτυπώσεις).

ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Το WinEra ERP μπορεί να διαχειριστεί απεριόριστο αριθμό επιχειρήσεων, υποκαταστημάτων και αποθηκών. Έχει τη δυνατότητα παρακολούθησης πολλαπλών χρήσεων και τηρεί ιστορικότητα των στοιχείων (πρόσβαση σε παλιές χρήσεις). Η εφαρμογή διαθέτει πληθώρα υποσυστημάτων (modules) τα οποία μπορούν να καλύψουν ακόμη και την πιο εξειδικευμένη απαίτηση. Παράλληλα, σε όλα τα βασικά αρχεία του συστήματος έχουν ενσωματωθεί οριζόμενα και υπολογιζόμενα πεδία στα οποία ο χρήστης μπορεί να προσδώσει τις ιδιότητες που επιθυμεί για να καλύψει τις ειδικές ανάγκες της επιχείρησης. Για ταχύτητα και ασφάλεια η εφαρμογή λειτουργεί on line και real time με άμεσες ενημερώσεις όλων των ενοτήτων της από μία καταχώρηση στοιχείων.

ΕΥΕΛΙΞΙΑ & ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Τα υποσυστήματα του WinEra ERP προσαρμόζονται απόλυτα στις διαδικασίες και τον τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων. Η μορφή των φορμών καταχώρησης των κινήσεων (τα διαθέσιμα προς συμπλήρωση πεδία, η ονομασία τους, οι ιδιότητες τους, η σειρά εμφάνισής τους), το επίπεδο πρόσβασης, ο τρόπος και οι παράμετροι αναζήτησης των πληροφοριών, μπορούν να οριστούν από το χρήστη σύμφωνα με τις απαιτήσεις της επιχείρησης. Η συμπεριφορά των κινήσεων καθορίζεται πλήρως από το χρήστη μέσω των παραμέτρων των παραστατικών και των ιδιοτήτων των φορμών καταχώρησης.
Επιπλέον, το WinEra ERP χρησιμοποιεί πρωτοποριακή μέθοδο μετασχηματισμού παραστατικών, με την οποία κάθε παραστατικό μπορεί να μετασχηματιστεί στο σύνολό του ή εν μέρει σε ένα ή πολλά άλλα παραστατικά (μερικός μετασχηματισμός). Με τον τρόπο αυτό προσδίδεται στο σύστημα μεγάλη ευελιξία και επιτυγχάνεται υψηλή ταχύτητα διεκπεραίωσης των εταιρικών διαδικασιών. Προσφέρεται επίσης η δυνατότητα μαζικού μετασχηματισμού παραστατικών βάσει πολλαπλών κριτηρίων, λειτουργία ιδιαίτερα χρήσιμη για επιχειρήσεις με μεγάλο αριθμό παραστατικών προς μετασχηματισμό.

ΠΟΛΥΕΠΙΠΕΔΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Το WinEra ERP παρέχει στο χρήστη πληθώρα δυνατοτήτων διαχείρισης των εταιρικών λειτουργιών:
Ενδοδιακινήσεις, Πολλαπλοί Τιμοκατάλογοι, Εναλλακτικά Είδη, Σετ Ειδών, Εναλλακτικοί Προμηθευτές, Σειριακοί Αριθμοί, Παρτίδες, Συνταγές, Barcodes, Εναλλακτικές Διευθύνσεις Παράδοσης, Πολλαπλοί Τιμοκατάλογοι & Τιμολογιακές Πολιτικές, Τριγωνικές Συναλλαγές, Επιβαρύνσεις, Φόρος Ανακύκλωσης, Φορητή Παραγγελιοληψία & Τιμολόγηση, Πιστωτικές Πολιτικές, Συμψηφισμοί, Εξωλογιστικοί Λογαριασμοί, Συμφωνίες-Open Items, Πωλητές – Εισπράκτορες- Managers, Προϋπολογισμοί, Κέντρα Κόστους, Κοστολόγηση, Οικοδομικά Έργα, Εντατική Λιανική, κ.α.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ

Το WinEra ERP καινοτομεί σε θέματα επικοινωνίας απομακρυσμένων σημείων της επιχείρησης (υποκαταστημάτων, αποθηκών κλπ) διαθέτοντας τη δυνατότητα αμφίδρομης επικοινωνίας και ανταλλαγής στοιχείων μεταξύ των απομακρυσμένων σημείων και του κεντρικού μέσω του Internet χωρίς ειδικό εξοπλισμό και με εξαιρετικό χαμηλό κόστος. Η συχνότητα επικοινωνίας και ενημέρωσης των στοιχείων ορίζεται από τον χρήστη.

ΑΝΑΦΟΡΕΣ - ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

To WinEra ERP προσφέρει στον επιχειρηματία πολυδιάστατη και αξιόπιστη πληροφόρηση με απώτερο σκοπό την ταχύτερη λήψη των ενδεδειγμένων επιχειρηματικών αποφάσεων. Η εφαρμογή διαθέτει πληθώρα έτοιμων εκτυπώσεων και αναφορών, ενώ ενσωματώνει ισχυρά εργαλεία δημιουργίας και μορφοποίησης ειδικών εκτυπώσεων και reports (report generator).Για τη στατιστική ανάλυση των στοιχείων ο χρήστης έχει τη δυνατότητα με τη μέθοδο των «κύβων» (OLAP cubes) να αντλήσει, να απεικονίσει και να επεξεργασθεί τα στοιχεία που επιθυμεί βάσει πολλαπλών κριτηρίων και μεθόδων ώστε να προκύψουν οι ζητούμενες πληροφορίες για τη λήψη των εταιρικών αποφάσεων.

ΜΕΘΟΔΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ

Στο WinEra έχει σχεδιαστεί μία πρωτοποριακή και καινοτόμος προσέγγιση διαχείρισης των παραστατικών. Οι φόρμες και τα παραστατικά που χρησιμοποιούνται στο εμπορικό κύκλωμα των επιχειρήσεων δημιουργούνται με παραμετρικό τρόπο, ανάλογα με τις επιμέρους ανάγκες και τις λειτουργικές διαδικασίες που τηρεί κάθε επιχείρηση. Η εφαρμογή επιτρέπει τη δημιουργία απεριόριστου αριθμού διαφορετικών φορμών ή παραστατικών, για κάθε δραστηριότητα και κάθε συναλλασσόμενο που εμπλέκεται στο εμπορικό κύκλωμα.Κάθε παραστατικό μπορεί αυτόματα να μετασχηματιστεί στο σύνολό του, ή εν μέρει, σε ένα οποιοδήποτε άλλο παραστατικό ή σε πολλά άλλα παραστατικά και αντίστροφα (Μεθοδολογία Μετασχηματισμού).Η μεθοδολογία συσχέτισης και ο μετασχηματισμός των φορμών και των παραστατικών οδηγoύν σε γρήγορη, εύχρηστη και ολοκληρωμένη διαχείριση των διαδικασιών που τηρούνται από το εμπορικό κύκλωμα.

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ

 • Ταχύτατη και ασφαλέστατη επεξεργασία και διαχείριση μεγάλου όγκου δεδομένων.
 • Δυνατότητα διαχείρισης απεριόριστου αριθμού εταιριών.
 • Λειτουργία on-line και real-time από όλες τις εφαρμογές με ταυτόχρονες ενημερώσεις παντού.
 • Οριζόμενα Πεδία σε όλα τα βασικά αρχεία, που χρησιμοποιούνται για να προσδώσει ο χρήστης στα στοιχεία κάθε αρχείου τα επιπλέον χαρακτηριστικά που επιθυμεί. Οι ιδιότητες των Οριζόμενων Πεδίων επιτρέπουν τον πλήρη καθορισμό της μορφολογίας τους και τη μερική ή ολική ένταξή τους στη διαχειριστική διαδικασία που εφαρμόζεται, εξασφαλίζοντας την απόλυτη κάλυψη των μηχανογραφικών αναγκών της επιχείρησης.
 • Υπολογιζόμενα Πεδία, με δυνατότητες παραμετροποίησης όπως τα υπόλοιπα πεδία της εφαρμογής.
 • Εξελιγμένο σύστημα ασφάλειας και επιπέδων πρόσβασης των χρηστών (user accessibility) για την αποφυγή λαθών, καθώς επίσης και για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του συνόλου της μηχανογράφησης.
 • Δυνατότητα σύνδεσης της εφαρμογής με εργαλεία άντλησης και στατιστικής επεξεργασίας πληροφοριών.
 • Πολυγλωσσικό, με δυνατότητα χρήσης διαφορετικής γλώσσας ανά χρήστη, ακόμη και μεταξύ χρηστών της ίδιας εγκατάστασης.
 • Γεννήτρια εκτυπώσεων (report generator) με δυνατότητα συμμετοχής όλων των αρχείων και πεδίων.
 • Δυνατότητα ηλεκτρονικής διαχείρισης εγγράφων μέσα από την εφαρμογή.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Το WinEra ERP διαθέτει ισχυρό και πολυεπίπεδο σύστημα ασφάλειας των δεδομένων με ορισμό των δικαιωμάτων πρόσβασης κάθε χρήστη ή ομάδων χρηστών στις επιμέρους λειτουργίες (επίπεδο menu), στα πεδία των οθονών καταχώρησης, στους πίνακες της εφαρμογής, ακόμη και σε επίπεδο ενεργειών των χρηστών.

ΣΥΓΧΡΟΝΟ, ΦΙΛΙΚΟ & ΕΥΧΡΗΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Εργονομικό menu εργασιών και εργονομικές οθόνες διαχείρισης με απόλυτη προσαρμογή στις ανάγκες κάθε χρήστη. Απόλυτη ομοιογένεια χειρισμών. Πλήρης αυτοματοποίηση ενεργειών και λειτουργιών με χρήση του toolbar και των function keys.Πρωτοποριακό, εύχρηστο και γρήγορο σύστημα αναζήτησης σε πολλαπλά επίπεδα. Πλήρης λειτουργία της εφαρμογής με χρήση του πληκτρολογίου εναλλακτικά με το mouse, χάρη σε ειδική τεχνολογία που έχει αναπτύξει η Data Communication.Δυνατότητα εκτύπωσης σε όλους τους τύπους εκτυπωτών (laser, ink jet, dot matrix) καθώς και σε χαρτί Α3. Σύστημα προστασίας από εσφαλμένους χειρισμούς με αυτόματη επισήμανση εσφαλμένων χειρισμών σε 2 επίπεδα, με ταυτόχρονη ενημέρωση του χρήστη. Η εφαρμογή διακρίνεται για την ταχύτητα διεκπεραίωσης της τιμολόγησης, τη δυνατότητα αυτόματων επαναλαμβανόμενων εγγραφών, την ύπαρξη συσχετιζόμενων μενού και τη δυνατότητα επαναληπτικού drill down.

Εκδόσεις

 • WinEra ERP
  Διαχείριση επιχειρησιακών πόρων για την ελληνική επιχείρηση μεσαίου και μεγάλου μεγέθους. Απευθύνεται σε επιχειρήσεις με σύνθετη δομή και εξειδικευμένες ανάγκες που επιθυμούν να καλύψουν ολοκληρωμένα και να παρακολουθούν το σύνολο των λειτουργιών και διαδικασιών τους. Συνοδεύεται από εργαλεία reporting, customization και στατιστικής ανάλυσης ώστε να προσφέρει απεριόριστες δυνατότητες προσαρμογής και ανάλυσης των λειτουργικών στοιχείων της επιχείρησης.
 • WinEra Standard
  Απευθύνεται σε επιχειρήσεις μεσαίου και μικρού μεγέθους με τυποποιημένες μηχανογραφικές απαιτήσεις που επιθυμούν μία εφαρμογή εμπορικής διαχείρισης η οποία θα λειτουργήσει άμεσα καλύπτοντας τις ανάγκες τους χωρίς παραμετροποιήσεις και ειδικές προσαρμογές του λογισμικού. To WinEra Standard μπορεί να επεκταθεί απεριόριστα, σύμφωνα με την εξελικτική πορεία της επιχείρησης, με τις υπόλοιπες ενότητες του WinEra ERP.
 • WinEra Integral
  Απευθύνεται σε επιχειρήσεις μεσαίου και μικρού μεγέθους με εξειδικευμένες λειτουργίες που επιθυμούν να έχουν τη δυνατότητα προσαρμογής της εφαρμογής στις επιμέρους ανάγκες τους. Ο συνδυασμός ενοτήτων που περιλαμβάνεται στο WinEra Integral καλύπτει τις ανάγκες για προχωρημένη εμπορική διαχείριση και μπορεί να επεκταθεί απεριόριστα, κατά την επιθυμία του πελάτη, με τις υπόλοιπες ενότητες του WinEra ERP.
 • WinEra Essential
  Απευθύνεται σε πολύ μικρές επιχειρήσεις που ξεκινούν τη μηχανοργάνωσή τους και επιθυμούν να καλύψουν αμέσως, απλά και με χαμηλό κόστος τις βασικές ανάγκες εμπορικής διαχείρισης. Μπορεί να επεκταθεί ανάλογα με την εξέλιξη των επιχειρηματικών αναγκών.