Επικοινωνία

Αθήνα
Γραβιάς 23
Αιγάλεω, 12243

Τ. 700 700 7077
E. info@softcomm.gr

Θεσσαλονίκη
Στρ. Καλλιδοπούλου 6Β
Φάληρο, 54642

Τ. 700 700 7077
E. info@softcomm.gr

Άργος
Καρατζά 52,
Αργολίδα, 21200

Τ. 27510 69010
E. info@softcomm.gr

Fast-Start

προ-παραμετροποιημένη βάση δεδομένων με σειρές, τύπους παραστατικών, γέφυρες, φόρμες εκτύπωσης, κλπ. έτοιμων για άμεση χρήση

Stateless Application Server

μπορεί να διαχειριστεί με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα ακόμα και τα πιο ακραία σενάρια επικοινωνίας μεταξύ server-client

Rich User Interface

περιβάλλον εργασίας χωρίς κρυφές επιλογές, χωρίς περιττές μετακινήσεις, χωρίς «φλύαρη» πληροφόρηση

110 110 110

110110110

 

 

 

Asynchronous Reporting

εκμηδενίζει τις αναμονές και αυξάνει την παραγωγικότητα δίνοντας οριστικό τέλος στους “νεκρούς χρόνους” μπροστά στις οθόνες

PYLON Scheduler

για χρονοπρογραμματισμό διαδικασιών όποτε εσείς το θέλετε και χωρίς να απαιτείται η φυσική σας παρουσία

Dashboard

αρχική οθόνη που “με μια ματιά” ο χρήστης βλέπει συγκεντρωμένα τα θέματα που επιλέγει και θέλει να εποπτεύει με την ευκολία ενός κουμπιού

Roaming UI

κάθε χρήστης κάνει απλά login από οποιοδήποτε τερματικό / σταθμό εργασίας και βρίσκεται άμεσα στο εξατομικευμένο περιβάλλον εργασίας του

E.R.G.

εξαιρετικά γρήγορη και εύκολη κατασκευή custom reports χωρίς απαιτήσεις για τεχνικές γνώσεις
b

Easy Menu

ελεύθερη επιλογή ανά χρήστη ανάμεσα σε 3 διαφορετικούς τύπους μενού (Ribbon, Nav-Tree, Bar Menu) αλλά και δυνατότητα δημιουργίας Custom Menus και Shortcuts
y

Soundex

ανεύρεση ομόηχων λέξεων ανεξαρτήτως γλώσσας και ορθογραφία

Flex-DB

ανεξάρτητη λογική λειτουργίας πάνω σε διαφορετικές βάσεις δεδομένων (Firebird, Microsoft SQL και Oracle) με δυνατότητα εύκολης μετάβασης

Flex Licensing

άδεια και όροι χρήσης που προσαρμόζονται στις ανάγκες σας (αγορά, ενοικίαση, cloud)

Multilingual

υποστηρίζει πολλαπλές γλώσσες για το περιβάλλον εργασίας (μενού, εκτυπωτικά κ.α.)

MultiCompany

όλες οι εταιρείες σας σε μία ενιαία βάση με ταυτόχρονα πολυεταιρική αλλά και μονοεταιρική συμπεριφορά των δεδομένων τους

Extreme U.I.C. (User Interface Customization)

παραμετροποίηση και εξατομίκευση χωρίς όρια με εξειδικευμένο εργαλείο σχεδιασμού οθονών και φορμών, εύκολη προθήκη πεδίων, προσαρμογή της ροής εργασιών στην επιχειρηματική λογική

Επιλέξτε το μοντέλο που σας ταιριάζει

με συμβόλαιο συντήρησης, με ενοικίαση ή μέσω Cloud Services