Πληροφορίες
triangle-10px Παρουσίαση Προϊόντος

 

Επικοινωνία

Αθήνα
Γραβιάς 23
Αιγάλεω, 12243

Τ. 700 700 7077
E. info@softcomm.gr

Θεσσαλονίκη
Στρ. Καλλιδοπούλου 6Β
Φάληρο, 54642

Τ. 700 700 7077
E. info@softcomm.gr

Άργος
Καρατζά 52,
Αργολίδα, 21200

Τ. 27510 69010
E. info@softcomm.gr

Το λογισμικό διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων WinEra δημιουργήθηκε για να προσφέρει στον επιχειρηματία ένα αξιόπιστο ολοκληρωμένο, ευέλικτο και αποτελεσματικό πληροφοριακό σύστημα, ώστε να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις από το διαρκώς μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον, να εξασφαλίσει την ανοδική πορεία της επιχείρησής του και να ενισχύσει το ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα.

Διακρίνεται για την προηγμένη τεχνολογία του και τη δυνατότητα να προσαρμόζεται πλήρως στις ανάγκες κάθε επιχείρησης. Λειτουργεί άμεσα, προσφέροντας πλούσια πληροφόρηση και διαθέτει πληθώρα υποσυστημάτων που μπορούν να καλύψουν ολοκληρωμένα κάθε επιχειρησιακή ανάγκη σημερινή ή μελλοντική.

Χρησιμοποιώντας το νέο υποσύστημα Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα αποτελεί την πλέον καινοτόμο και εύχρηστη εφαρμογή που απευθύνεται στον σύγχρονο γεωπόνο.

Πρόκειται για εξαιρετικό εργαλείο που σκοπό έχει την συνδρομή στην σωστή οργάνωση και διαχείριση του καταστήματος πώλησης φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

Από 01/01/2014 βάση του Νόμου 4036/2012 τα καταστήματα λιανικής πώλησης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων επιφορτίζονται με την υποχρέωση ηλεκτρονικής καταγραφής και αποστολής στοιχείων των διακινούμενων σκευασμάτων γεωργικών φαρμάκων στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Η εφαρμογή WinEra ERP – Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα είναι σχεδιασμένη για να αποστέλλει αυτόματα στο Υπουργείο τα στοιχεία πώλησης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων χωρίς να χρειάζεται εκ νέου επεξεργασία και επαναπληκτρολόγηση από το χρήστη.

Χαρακτηριστικά & Ανταγωνιστικά Πλεονεκτήματα

triangle-10px Η εφαρμογή παρακολουθεί πλήρως τα αγροτεμάχια, οι καλλιέργειες και τα Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα που έχουν πωληθεί σε κάθε παραγωγό ανά καλλιέργεια και αγροτεμάχιο.

triangle-10px Στα αρχεία της εφαρμογής βρίσκονται ταξινομημένα όλα τα εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά επιτρέποντας έτσι την γρήγορη και εύκολη αναζήτηση με οποιαδήποτε κριτήριο ή συνδυασμό κριτηρίων θέσει ο χρήστης (εμπορικό όνομα, κατηγορία, στόχο, καλλιέργεια κλπ.)

triangle-10px Η άμεση, έγκυρη ενημέρωση του καταλόγου Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων με νέες κυκλοφορίες ή αποσύρσεις εξασφαλίζεται με την online σύνδεση του WinEra ERP – Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα με τους server  της Data Communication.

Επιπρόσθετα Η Εφαρμογή Εξασφαλίζει Παρακολούθηση σε:

triangle-10px Πελάτες (τιμολόγηση, υπόλοιπα πελατών, αναλυτικά στοιχεία πελατών, αναλυτικά στοιχεία αγροτεμαχίων, αναλυτικά στοιχεία καλλιεργειών κλπ.)

triangle-10px Προμηθευτές (καταχώρηση αγορών, υπόλοιπα προμηθευτών, σύγκριση τιμών με τις τελευταίες αγορές, αυτόματη αναπροσαρμογή τιμών σε περίπτωση αλλαγών)

triangle-10px Πλήρης παρακολούθηση αποθήκης και δυνατότητα διαχείρισης απεριόριστων αποθυκευτικών χώρων

triangle-10px Ταμειακές εγγραφές (πολλαπλοί τρόποι πληρωμής όπως μετρητά & αξιόγραφα)

triangle-10px Αναλυτική παρακολούθηση αξιογράφων

triangle-10px Έξοδα λειτουργίας καταστήματος

triangle-10px Λογιστική (βιβλίο εσόδων-εξόδων)