Επικοινωνία

Αθήνα
Γραβιάς 23
Αιγάλεω, 12243

Τ. 700 700 7077
E. info@softcomm.gr

Θεσσαλονίκη
Στρ. Καλλιδοπούλου 6Β
Φάληρο, 54642

Τ. 700 700 7077
E. info@softcomm.gr

Άργος
Καρατζά 52,
Αργολίδα, 21200

Τ. 27510 69010
E. info@softcomm.gr

Το Themida Software είναι μία εφαρμογή της Epsilon Net η οποία απευθύνεται σε Δικηγόρους, Συμβολαιογράφους και Δικαστικούς Επιμελητές. Προσφέρει πλήρη έλεγχο και διαχείριση της επιχείρησης καθώς χαρακτηρίζεται και από το εύκολο περιβάλλον χρήσης όπως και τον απλό τρόπο με τον οποίο πραγματοποιούνται όλες οι διεργασίες της επιχείρησης.

Χαρακτηριστικά Και Ανταγωνιστικά Πλεονεκτήματα

triangle-10px Πλήρης διαχείριση Εσόδων – Εξόδων.

triangle-10px Έτοιμες (πρότυπες) εγγραφές των παραστατικών εξόδων – δαπανών ειδικά για δικηγορικά γραφεία (ενοίκια, ΔΕΗ, κινητά τηλ., συνδρομές, γραφική ύλη κλπ).

triangle-10px Έτοιμες (πρότυπες) εγγραφές καταχώρησης αμοιβών των Δικηγόρων (παραστάσεις, συμβόλαια, εξωδικαστικές ενέργειες κλπ).

triangle-10px Αυτόματος υπολογισμός, εκτύπωση και αυτόματη υποβολή των δηλώσεων ΦΠΑ.

triangle-10px Αυτόματος υπολογισμός και συμπλήρωση των συγκεντρωτικών καταστάσεων.

triangle-10px Υπολογισμός του βιβλίου Εσόδων – Εξόδων.