Επικοινωνία

Αθήνα
Γραβιάς 23
Αιγάλεω, 12243

Τ. 700 700 7077
E. info@softcomm.gr

Θεσσαλονίκη
Στρ. Καλλιδοπούλου 6Β
Φάληρο, 54642

Τ. 700 700 7077
E. info@softcomm.gr

Άργος
Καρατζά 52,
Αργολίδα, 21200

Τ. 27510 69010
E. info@softcomm.gr

Χάρη στη μοναδική της τεχνολογία, η SoftOne παρέχει τη δυνατότητα στην επιχείρηση να επιλέξει μόνη της τις ενότητες που θα συνθέσουν τη μηχανογραφική της εγκατάσταση, χωρίς τους περιορισμούς που μπορεί να επιβάλουν οι βασικοί προτεινόμενοι συνδυασμοί. Έτσι, η επιχείρηση αποκτά τη δική της μοναδική λύση, συνδυάζοντας τις ενότητες που της είναι απαραίτητες για την εύρυθμη λειτουργία της σήμερα ενώ μπορεί ανά πάσα στιγμή να προσθέσει ενότητες για να συμπληρώσει τους τομείς κάλυψης.

Με το MySoft1 μπορείτε να αγνοήσετε τελείως τους έτοιμους συνδυασμούς και να επιλέξετε εσείς τις ενότητες που θέλετε. Από το γενικό κατάλογο ενοτήτων, δημιουργείτε ότι εγκατάσταση θέλετε, μικρή ή μεγάλη, χωρίς να επιβάλλεται υποχρεωτικά κανένας «βασικός» συνδυασμός.

Για παράδειγμα, μπορείτε να έχετε εγκατάσταση με Πελάτες, Contacts & Business Processes, μόνον και χωρίς καμία άλλη ενότητα. Να έχετε μια πολυγλωσσική εγκατάσταση με Πελάτες, Ειδικές Συναλλαγές και όλα τα Tools, στην οποία ο κάθε χειριστής «βλέπει» διαφορετική γλώσσα. Οι δυνατότητες είναι άπειρες, όπως και οι πιθανές ανάγκες σας.

Πέρα από τους αυτονόητους λογικούς περιορισμούς, δεν υπάρχει κανένας άλλος περιορισμός στην επιλογή των ενοτήτων όπως και στον αριθμό των χειριστών των εγκαταστάσεων My Soft1.

Διαθέσιμες Ενότητες Του MySoft1

triangle-10px Stock Management

Αποθήκη-Αποθέματα, Αποθηκευτικοί Χώροι, Θέσεις Αποθήκευσης (Ράφια), Εναλλακτικά – Αντίστοιχα Είδη, Serial Numbers, Παρτίδες, Χρώμα & Μέγεθος, Group Sets (Σύνθετα Είδη)

triangle-10px Συναλλασόμενοι

Πελάτες, Προμηθευτές, Χρεώστες, Πιστωτές

triangle-10px Εμπορική Δραστηριότητα

Πωλήσεις και Παραγγελιοληψία, Αγορές και Παραγγελιοδοσία, Τιμολογιακές πολιτικές

triangle-10px Χρηματοοικονομικά

Εισπράξεις, Πληρωμές, Αξιόγραφα, Πιστωτικές Κάρτες, Χρηματικοί Λογαριασμοί και Ταμεία, Open Item (Αντιστοιχήσεις), Διακανονισμοί και Δόσεις, Πιστωτικές Πολιτικές – Credit Control

triangle-10px Δαπάνες

Ειδικές χρεοπιστώσεις, Συμψηφισμοί συναλλασσομένων

triangle-10px Διεθνείς Συναλλαγές

Κοστολόγηση Εισαγωγών – Εξαγωγών, Ξένο νόμισμα, Intrastat, Vies

triangle-10px Λογιστική

Γενική Λογιστική, Αναλυτική Λογιστική, Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, Λογιστική Εσόδων – Εξόδων, Πάγια – Αποσβέσεις

triangle-10px Άνθρωποι, Πόροι, Μισθοδοσία

Φυσικά Πρόσωπα (Επαφές), Φυσικά Πρόσωπα (Εργαζόμενοι), Μισθοδοσία

triangle-10px Επιχειρησιακή Οργάνωση

Υποκαταστήματα / Sites, Business Units, Έργα, Μέσα (Resources), Γεωγραφικά σημεία, Business Processes, CRM – Sales, Έγγραφα, Διαχείριση εγκρίσεων

triangle-10px Λιανική

Retail Business, Συνδέσεις POS / Retail Systems

triangle-10px Παραγωγή

Παραγωγή, Εξωλογιστική (Βιομηχανική) Κοστολόγηση

triangle-10px Παροχή Υπηρεσιών Συμβάσεις

Εσωλογιστική Κοστολόγηση (Εμπορική), Activity Based Costing, Προϋπολογισμοί

triangle-10px Προϋπολογισμοί & Κοστολόγηση

Υπηρεσίες και Τεχνικοί, Service & Εγγυήσεις, Διαχείριση Συμβάσεων

triangle-10px Reports

Soft1 Report Designer – Basic, Soft1 Report Designer – Advanced, Soft1 Report Designer – Templates

triangle-10px Customization Tools

Ελεύθερα πεδία και Αθροιστές, Σχεδιασμός Οθονών, Soft1 Script Engines (VB, java etc.), Soft1 Designer(DB Fields), Soft1 Designer (DB Tables), Soft1 Total Script Builder, DLL Customization, ALERT, Customization Toolkit, Run Time Right

triangle-10px Remote Systems – Data Transfer

Soft1 Web Publisher, Soft1 Remote Systems (Server & Connections), Τηλεφωνικά κέντρα, eSupport User, Merging

triangle-10px Διεθνείς Εκδόσεις

Soft1 Multilingual: Αγγλική, Βουλγαρική, Ρουμανική, Σερβική, Τουρκική, Ρωσική