Εποικοινωνία

Αθήνα
Γραβιάς 23
Αιγάλεω, 12243

Τ. 700 700 7077
E. info@softcomm.gr

Θεσσαλονίκη
Στρ. Καλλιδοπούλου 6Β
Φάληρο, 54642

Τ. 700 700 7077
E. info@softcomm.gr

Άργος
Καρατζά 52,
Αργολίδα, 21200

Τ. 27510 69010
E. info@softcomm.gr

Η Software Communication στο πλαίσιο της συνεργασίας της με τη SoftOne παρέχει τα νέα προϊόντα ERP on the Cloud . Το Soft1 Cloud ERP ValuePlus απευθύνεται σε μεσαίες επιχειρήσεις και έχει συγκεκριμένο περιεχόμενο λειτουργικών ενοτήτων (με προαιρετικές μόνο τις ενότητες Μισθοδοσία και Αγγλικά) και διατίθεται στη βάση ονομαστικών χρηστών (named users).

Ο συνδυασμός περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο τρεις (3) ονομαστικούς χρήστες.

Με το συνδυασμό ValuePlus είναι δυνατή η λειτουργία και των νέων Soft1 Web & Mobile εφαρμογών (εκτός από τις Soft1 Mobile Sales και Soft1 Mobile Warehouse).

Χαρακτηριστικά & Ανταγωνιστικά Πλεονεκτήματα

triangle-10px Stock Management

Διαχείριση Αποθήκης – Αποθεμάτων, Απεριόριστοι Αποθηκευτικοί Χώροι, Θέσεις αποθήκευσης-Ράφια, Εναλλακτικά – Αντίστοιχα Είδη, Διαχείριση Serial Numbers – Υπηρεσιών (Service), Χρώμα – Μέγεθος, Group Sets, Παρτίδες, Ποσοτικές Εκκρεμότητες, Κατασκευαστές, Μάρκες

triangle-10px Συναλλασσόμενοι

Διαχείριση Πελατών, Προμηθευτών, Χρεωστών, Πιστωτών, Παρακολούθηση Ομίλου Εταιριών, Συγκεντρωτικές Καρτέλες & Ισοζύγια, Διαχείριση Επαφών & Φυσικών Προσώπων

triangle-10px Εμπορική Δραστηριότητα

Πωλήσεις και Παραγγελιοληψία, Διαχείριση Λιανικής – Retail, POS & Retail Systems, Touch Screen Retail, Loyalty Schemes, Τιμολογιακές Πολιτικές Πωλήσεων & Αγορών, Αγορές και Παραγγελιοδοσία, Ξένο νόμισμα, Παρακολούθηση Εργαζομένων, Πωλητών – Εισπρακτόρων, Αγοραστών, Κοστολόγηση Εισαγωγών – Εξαγωγών, Intrastat, Διαχείριση Έργων, Υπηρεσίες & Τεχνικοί

triangle-10px Λογιστικές Ενότητες

Διαχείριση Γενικής Λογιστικής, Έσοδα – Έξοδα, Παρακολούθηση Παγίων

triangle-10px Χρηματοοικονομική Διαχείριση – Δαπάνες

Εισπράξεις, Πληρωμές, Διαχείριση Αξιόγραφων – Χαρτοφυλάκια Αξιόγραφων – Cash Flow, Διακανονισμοί & Δόσεις, Διαχείριση Πιστωτικών Καρτών, Παρακολούθηση Ταμείων, Χρηματικοί & Τραπεζικοί Λογαριασμοί, Πράξεις Χρηματικών Λογαριασμών & Εμβάσματα, Αντιστοιχήσεις – Open item, Ειδικές Συναλλαγές & Χρεοπιστώσεις, Συμψηφισμοί Συναλλασσομένων, Set Χρεοπιστώσεων, Πιστωτικές Πολιτικές – Credit Control

triangle-10px Operations

Μέσα (Resources), Δρομολόγια, Γεωγραφικά Σημεία, Business Units, Διαχείριση Εγκρίσεων, Διαχείριση επισυναπτόμενων Ηλεκτρονικών Αρχείων (Έγγραφα)

triangle-10px CRM

CRM – Sales & Marketing

triangle-10px Reporting Tools

Πλήρη οριζόμενα Ευρετήρια, Report Generator-Basic, Report Generator – Advanced, Report Generator – Templates, Merging

triangle-10px Customization Tools

Run Time Rights, Alert System, Script Builder: Σενάρια Ροών

triangle-10px Remote Systems