Εποικοινωνία

Αθήνα
Γραβιάς 23
Αιγάλεω, 12243

Τ. 700 700 7077
E. info@softcomm.gr

Θεσσαλονίκη
Στρ. Καλλιδοπούλου 6Β
Φάληρο, 54642

Τ. 700 700 7077
E. info@softcomm.gr

Άργος
Καρατζά 52,
Αργολίδα, 21200

Τ. 27510 69010
E. info@softcomm.gr

Η Software Communication στο πλαίσιο της συνεργασίας της με τη SoftOne παρέχει τα νέα προϊόντα ERP on the Cloud. Το Soft1 Cloud ERP Prime απευθύνεται σε μικρές επιχειρήσεις και προσφέρει συγκεκριμένο περιεχόμενο λειτουργικών ενοτήτων (με προαιρετικές μόνο τις ενότητες Μισθοδοσία και Αγγλικά).

Με το συνδυασμό Prime είναι δυνατή η λειτουργία και των νέων Soft1 Web & Mobile εφαρμογών (εκτός από τις Soft1 Mobile Sales και Soft1 Mobile Warehouse).

Χαρακτηριστικά & Ανταγωνιστικά Πλεονεκτήματα

triangle-10px Stock Management

Διαχείριση Αποθήκης – Αποθεμάτων (Δύο Αποθηκευτικοί Χώροι), Υποκαταστήματα / Sites, Διαχείριση Serial Numbers & Υπηρεσιών (Service), Διαχείριση Χρώματος – Μεγέθους, Διαχείριση Group Sets, Εναλλακτικά – Αντίστοιχα Είδη.

triangle-10px Συναλλασσόμενοι

Διαχείριση Πελατών και Προμηθευτών, Διαχείριση Επαφών & Φυσικών Προσώπων

triangle-10px Εμπορική Δραστηριότητα

Πωλήσεις και Παραγγελιοληψία, Διαχείριση Λιανικής – Retail, POS & Retail Systems, Touch Screen Retail, Loyalty Schemes, Αγορές και Παραγγελιοδοσία, Διαχείριση Έργων, Παρακολούθηση Υπηρεσιών & Τεχνικών

triangle-10px Λογιστικές Ενότητες

Διαχείριση Γενικής Λογιστικής, Εσόδων – Εξόδων

triangle-10px Χρηματοοικονομική Διαχείριση – Δαπάνες

Εισπράξεις, Πληρωμές, Αξιόγραφα, Χρηματικοί Λογαριασμοί-Ταμεία, Ειδικές Χρεοπιστώσεις-Δαπάνες, Συμψηφισμοί Συναλλασσομένων, Ημερολόγιο – Διαχείριση Συνάντησης, Πιστωτικές κάρτες, Αντιστοιχήσεις – Open item, Παρακολούθηση Πωλητών – Εισπρακτόρων