Εποικοινωνία

Αθήνα
Γραβιάς 23
Αιγάλεω, 12243

Τ. 700 700 7077
E. info@softcomm.gr

Θεσσαλονίκη
Στρ. Καλλιδοπούλου 6Β
Φάληρο, 54642

Τ. 700 700 7077
E. info@softcomm.gr

Άργος
Καρατζά 52,
Αργολίδα, 21200

Τ. 27510 69010
E. info@softcomm.gr

Η Software Communication στο πλαίσιο της συνεργασίας της με τη SoftOne παρέχει τα νέα προϊόντα ERP on the Cloud. Το Soft1 Cloud ERP Global απευθύνεται σε μεγάλες επιχειρήσεις και έχει συγκεκριμένο περιεχόμενο λειτουργικών ενοτήτων (με προαιρετικές μόνο τις ενότητες Μισθοδοσία και Αγγλικά) και διατίθεται στη βάση ονομαστικών χρηστών (named users).

Ο συνδυασμός περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο πέντε (5) ονομαστικούς χρήστες.

Με το συνδυασμό Global είναι δυνατή η λειτουργία και των νέων Soft1 Web & Mobile εφαρμογών (εκτός από τις Soft1 Mobile Sales και Soft1 Mobile Warehouse).

Χαρακτηριστικά & Ανταγωνιστικά Πλεονεκτήματα

triangle-10px Stock Management

Διαχείριση Αποθήκης – Αποθεμάτων, Απεριόριστοι Αποθηκευτικοί Χώροι, Θέσεις Αποθήκευσης-Ράφια, Διαχείριση Serial Numbers – Υπηρεσιών (Service), Χρώμα – Μέγεθος, Group Sets, Παρτίδες, Εναλλακτικά – Αντίστοιχα Είδη, Ποσοτικές εκκρεμότητες, , Κατασκευαστές, Μάρκες

triangle-10px Συναλλασσόμενοι

Διαχείριση Πελατών, Προμηθευτών, Χρεωστών, Πιστωτών, Παρακολούθηση Ομίλου Εταιριών, Συγκεντρωτικές καρτέλες & Ισοζύγια, Διαχείριση Επαφών & Φυσικών Προσώπων

triangle-10px Εμπορική Δραστηριότητα

Διαχείριση Υποκαταστημάτων – Sites, Πωλήσεις και Παραγγελιοληψία, Διαχείριση Λιανικής – Retail, POS & Retail Systems, Touch Screen Retail, Loyalty Schemes, Αγορές και Παραγγελιοδοσία, , Παρακολούθηση Εργαζομένων, Πωλητών – Εισπρακτόρων, Αγοραστών, Προβλέψεις Αγορών & Πωλήσεων, Τιμολογιακές Πολιτικές Πωλήσεων και Αγορών, Εσωλογιστική (Εμπορική) Κοστολόγηση, Διαχείριση Έργων, Υπηρεσίες & Τεχνικοί, Εγκαταστάσεις – Συμβάσεις

triangle-10px Χρηματοοικονομική Διαχείριση – Δαπάνες

Εισπράξεις, Πληρωμές, Διαχείριση Αξιόγραφων – Χαρτοφυλάκια Αξιόγραφων, Διαχείριση Πιστωτικών καρτών, Διακανονισμοί & Δόσεις, Παρακολούθηση Ταμείων, Χρηματικοί & Τραπεζικοί Λογαριασμοί, Πράξεις Χρηματικών Λογαριασμών & Εμβάσματα, Αντιστοιχήσεις – Open item, Ειδικές Συναλλαγές & Χρεοπιστώσεις, Συμψηφισμοί Συναλλασσομένων, Set Χρεοπιστώσεων, Πιστωτικές Πολιτικές – Credit Control, Προϋπολογισμοί, Factoring, Activity Based Costing

triangle-10px Παραγωγή

Διαχείριση Παραγωγής, Εσωλογιστική (Βιομηχανική Κοστολόγηση)

triangle-10px Διεθνείς Συναλλαγές

Ξένο Νόμισμα, Κοστολόγηση Πωλήσεων – Εξαγωγών, Κοστολόγηση Αγορών – Εισαγωγών, Intrastat

triangle-10px Λογιστικές Ενότητες

Γενική & Αναλυτική Λογιστική, Έσοδα – Έξοδα, Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, Παρακολούθηση Παγίων

triangle-10px Operations

Μέσα (Resources), Δρομολόγια, Γεωγραφικά Σημεία, Διαχείριση επισυναπτόμενων Ηλεκτρονικών Αρχείων (Έγγραφα), Business Processes, Διαχείριση Εγκρίσεων, Business Units

triangle-10px CRM

CRM – Sales & Marketing

triangle-10px Reporting Tools

Report Generator-Basic, Report Generator-Advanced, Report Generator-Templates, Merging, QlikView Runtime

triangle-10px Customization Tools

Ελεύθερα πεδία και Αθροιστές, Σχεδιασμός Οθονών, Database Designer Fields –Tables – Objects, Script Engines (VB Java, etc.), Script Builder – Σενάρια Ροών, Working Forms, ALERT System

triangle-10px Remote Systems