Πληροφορίες
triangle-10px Έντυπο Προϊόντος

 

Επικοινωνία

Αθήνα
Γραβιάς 23
Αιγάλεω, 12243

Τ. 700 700 7077
E. info@softcomm.gr

Θεσσαλονίκη
Στρ. Καλλιδοπούλου 6Β
Φάληρο, 54642

Τ. 700 700 7077
E. info@softcomm.gr

Άργος
Καρατζά 52,
Αργολίδα, 21200

Τ. 27510 69010
E. info@softcomm.gr

H εφαρμογή Soft1 Μισθοδοσία ικανοποιεί με τον καλύτερο τρόπο και σε διαρκή βάση όλες τις διατάξεις νόμων και φορολογικών υποχρεώσεων σχετικά με τη μισθοδοσία εργαζομένων, όσο περίπλοκες και εάν είναι αυτές. Η ευκολία χρήσης, η ακρίβεια των υπολογισμών και οι μεγάλες δυνατότητες παραμετροποίησης καθιστούν την εφαρμογή ένα σημαντικό εργαλείο για τη λειτουργία κάθε σύγχρονης επιχείρησης.

Η εφαρμογή Μισθοδοσίας του Soft1 περιλαμβάνει ολοκληρωμένο αρχείο εργαζομένων με απεριόριστες δυνατότητες καταχώρησης μισθοδοτικών και προσωπικών στοιχείων ενώ παρακολουθεί και όλες τις σχέσεις εργασίας. Επιπλέον, σε συνεργασία με την ενότητα Soft1 Business Processes υποστηρίζει τη διεκπεραίωση λειτουργιών διαχείρισης προσωπικού (Human Resources Management).

Εφαρμόστε όλες τις σύγχρονες εξελίξεις που αφορούν τη μισθοδοσία εργαζομένων με πλήρη κάλυψη οποιασδήποτε περίπτωσης και έχοντας απεριόριστες δυνατότητες παραμετροποίησης για αντιμετώπιση ακόμη και των πιο εξειδικευμένων αναγκών.

Η Soft1 Μισθοδοσία Περιλαμβάνει Τις Λειτουργίες:

triangle-10px  Αναλυτικό αρχείο εργαζομένων
triangle-10px Ιστορικότητα μισθολογικών στοιχείων
triangle-10px Διαχείριση ασφαλιστικών ταμείων
triangle-10px Δυνατότητα μεταφοράς δεδομένων από άλλη εφαρμογή
triangle-10px Δυνατότητα υποστήριξης λειτουργιών HR

Soft1 Μισθοδοσία Οφέλη:

triangle-10px Ολοκληρωμένη διαχείριση μισθοδοσίας εργαζομένων
triangle-10px Μείωση λειτουργικών δαπανών
triangle-10px Συνεχής ενημέρωση
triangle-10px Ευελιξία προσαρμογής της λειτουργικότητας
triangle-10px Καλύτερες και πιο γρήγορες αποφάσεις
triangle-10px Συγκέντρωση και ανάλυση δεδομένων σε πραγματικό χρόνο