Επικοινωνία

Αθήνα
Γραβιάς 23
Αιγάλεω, 12243

Τ. 700 700 7077
E. info@softcomm.gr

Θεσσαλονίκη
Στρ. Καλλιδοπούλου 6Β
Φάληρο, 54642

Τ. 700 700 7077
E. info@softcomm.gr

Άργος
Καρατζά 52,
Αργολίδα, 21200

Τ. 27510 69010
E. info@softcomm.gr

H κατανόηση και εξυπηρέτηση των πελατών σας ως άτομα και όχι ως απρόσωπα τμήματα της αγοράς, αποτελεί μονόδρομο. Η παροχή εξαιρετικής εμπειρίας σε κάθε πελάτη ξεχωριστά είναι ιδιαίτερα κρίσιμη για την ανάπτυξη των πωλήσεων σας. Αλλά, έχετε αναλογιστεί πόσο καλά γνωρίζετε εσείς, και τα στελέχη της επιχείρηση σας, τους πελάτες σας;

Το Soft1 CRM είναι μια ολοκληρωμένη λύση που σας βοηθά να κατανοήσετε σε βάθος τους πελάτες σας και να εξυπηρετήσετε με τον καλύτερο τρόπο τις ανάγκες τους, σε πραγματικό χρόνο, από όπου κι αν βρίσκεστε και με οποιαδήποτε συσκευή.

Η εφαρμογή Soft1 CRM Sales & Marketing καλύπτει με εύχρηστο και αποτελεσματικό τρόπο τη Διαχείριση Πωλήσεων και Ενεργειών Marketing. Λειτουργεί ανεξάρτητα ή σε συνδυασμό με τις άλλες ενότητες των εφαρμογών Soft1 με τις οποίες συνδέεται, προκειμένου να αξιοποιηθούν τα ήδη καταχωρημένα στοιχεία της επιχείρησης.

Με χαρακτηριστική ευκολία στη χρήση και απόλυτη προσαρμοστικότητα στις ιδιαίτερες απαιτήσεις σας, το Soft1 CRM σας βοηθά να εφαρμόσετε πιο αποτελεσματικά τις στρατηγικές πωλήσεων και marketing, να κερδίσετε νέους πελάτες και να αυξήσετε το βαθμό ικανοποίησης των πελατών σας.

Soft1 CRM: Γενικές Ενδεικτικές Ενότητες

triangle-10px Λειτουργία τοπικά ή μέσω Internet
triangle-10px Καλύπτει εξειδικευμένες απαιτήσεις συγκέντρωσης και επεξεργασίας πληροφοριών
triangle-10px Δυνατότητα μαζικής δημιουργίας ενεργειών από ευρετήρια συνδεδεμένων ενοτήτων
triangle-10px Διασύνδεση ενεργειών, αυτόματη δημιουργία ενεργειών από άλλες, ιστορικό προέλευσης και κατάληξης
triangle-10px Καρτέλες ενεργειών σε όλες τις βασικές συνδεδεμένες ενότητες
triangle-10px Αυτόματες προειδοποιήσεις, υπενθυμίσεις, απαγορεύσεις κλπ
triangle-10px Business intelligence analysis ενεργειών
triangle-10px Διαχείριση διαδικασιών e-mail και εργασίες σύνδεσης με Outlook
triangle-10px Σύνδεση με τηλεφωνικά κέντρα

 Soft1 CRM Sales & Marketing: Ενδεικτικές Δυνατότητες

triangle-10px Έτοιμες ενότητες διαχείρισης καθημερινών εργασιών (κλήσεις, συναντήσεις, e-mail, γενικές ενέργειες)
triangle-10px Αμφίδρομη διασύνδεση με MS Outlook (επαφών, ραντεβού, tasks, e-mails)
triangle-10px Εύκολη διαχείριση ενεργειών μέσω ημερολογίων (calendars) – προσωπικών και ομάδας
triangle-10px Πλήρης διαχείριση επαφών – λογαριασμών
triangle-10px leads και μετασχηματισμός σε ευκαιρία πώλησης
triangle-10px Ολοκληρωμένη διαχείριση ευκαιριών πώλησης
triangle-10px Διαχείριση πιθανοτήτων κλεισίματος
triangle-10px Παρακολούθηση του συνόλου των ευκαιριών και των αντίστοιχων ενεργειών
triangle-10px Έλεγχος δραστηριότητας πωλητών
triangle-10px Pipe line report
triangle-10px Δημιουργία καταστάσεων πελάτων ή υποψηφίων
triangle-10px Αυτοματοποιημένη εκτέλεση προωθητικής ενέργειας
triangle-10px Υποστήριξη πολλών τύπων προωθητικών ενεργειών
triangle-10px
Ανάλυση αποδοτικότητας ευκαιριών πώλησης και προωθητικών ενεργειών