Επικοινωνία

Αθήνα
Γραβιάς 23
Αιγάλεω, 12243

Τ. 700 700 7077
E. info@softcomm.gr

Θεσσαλονίκη
Στρ. Καλλιδοπούλου 6Β
Φάληρο, 54642

Τ. 700 700 7077
E. info@softcomm.gr

Άργος
Καρατζά 52,
Αργολίδα, 21200

Τ. 27510 69010
E. info@softcomm.gr

Η σειρά Soft1 200 αποτελεί την ιδανική λύση για τη λειτουργία των λογιστικών γραφείων και την αποδοτικότερη αντιμετώπιση των σύνθετων αναγκών τους.

Οι εφαρμογές της σειράς Soft1 200 ικανοποιούν με τον καλύτερο τρόπο τις απαιτήσεις για αυτοματοποίηση εργασιών, μείωση του χρόνου διεκπεραίωσης υποθέσεων ανά πελάτη, αυξημένη ταχύτητα συναλλαγών, παροχή ποιοτικότερων υπηρεσιών.

Προσομοιώνοντας σε μεγάλο βαθμό τις καθημερινές φοροτεχνικές εργασίες με λειτουργίες στο πληκτρολόγιο, η σειρά Soft1 200 προσφέρει ένα ιδιαίτερα φιλικό περιβάλλον χρήσης, εξασφαλίζοντας μεγάλη ταχύτητα καταχωρήσεων και ουσιαστική ευκολία εργασιών σε λογιστικές – θεωρημένες εκτυπώσεις, καταστάσεις ελέγχου και ηλεκτρονική υποβολή εντύπων και αρχείων.

Με δυνατότητα άμεσης πρόσβασης σε εξειδικευμένα φοροτεχνικά sites και μηχανισμούς online υποστήριξης, η σειρά Soft1 200 εξυπηρετεί με τον καλύτερο τρόπο την ανάγκη του σύγχρονου λογιστικού γραφείου για παροχή περισσότερων και ποιοτικότερων υπηρεσιών, σε λιγότερο χρόνο και με χαμηλότερο κόστος.

 Το Soft1 200 Περιλαμβάνει Λειτουργίες:

triangle-10px Διαχείριση Βιβλίων Α’ & Β’ Κατηγορίας
triangle-10px Διαχείριση Βιβλίων Γ’ Κατηγορίας
triangle-10px Διαχείριση Μισθοδοσίας
triangle-10px Διαχείριση Παγίων – Αποσβέσεων με αυτοματοποιημένες εγγραφές σε Βιβλία Β’ ή Γ’ Κατηγορίας
triangle-10px Λογιστικά Έντυπα
triangle-10px Ισολογισμούς
triangle-10px Απογραφές Αποθήκης
triangle-10px Θεωρημένες – Ελεγκτικές Καταστάσεις και Δηλώσεις Ηλεκτρονικά αρχεία και Συναλλαγές
triangle-10px Report Generators & Ειδικά Εργαλεία


Με τις εφαρμογές Soft1 το λογιστικό γραφείο μπορεί να παρακολουθεί απεριόριστο αριθμό εταιριών, να διαχειρίζεται τα υποκαταστήματα και τις θυγατρικές τους αλλά και να δημιουργεί νέες εταιρίες άμεσα και απλά. Ταυτόχρονα, έχουν ληφθεί όλα τα μέτρα για να διασφαλίζεται η ακεραιότητα των στοιχείων και η πρόσβαση στα καταχωρημένα αρχεία.

Ακόμη, γίνεται αυτόματη ενημέρωση από τις εγγραφές της εμπορικής διαχείρισης (εφόσον υπάρχει) ενώ υπάρχει δυνατότητα χρονοπρογραμματισμού εργασιών που συντελεί στη συνεπή και έγκαιρη διεκπεραίωση των εργασιών.

Όλες οι εφαρμογές είναι πλήρως συμβατές με τις εκάστοτε ισχύουσες φοροτεχνικές διατάξεις.