Πληροφορίες
triangle-10px Έντυπο Προϊόντος

Επικοινωνία

Αθήνα
Γραβιάς 23
Αιγάλεω, 12243

Τ. 700 700 7077
E. info@softcomm.gr

Θεσσαλονίκη
Στρ. Καλλιδοπούλου 6Β
Φάληρο, 54642

Τ. 700 700 7077
E. info@softcomm.gr

Άργος
Καρατζά 52,
Αργολίδα, 21200

Τ. 27510 69010
E. info@softcomm.gr

Το πρόγραμμα φαρμακείου proXess είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης Φαρμακείων, σχεδιασμένο με τα πιο σύγχρονα εργαλεία πληροφορικής και με σκοπό να μηχανογραφήσει πλήρως τις ανάγκες των Φαρμακείων για την πώληση φαρμακευτικών και μη φαρμακευτικών προϊόντων, προσδίδοντας ακρίβεια και ταχύτητα στον Φαρμακοποιό και επιτυγχάνοντας την οργάνωση και τον εκσυγχρονισμό.

Το πρόγραμμα λειτουργεί σε περιβάλλον δικτύου επιτρέποντας τη σύνδεση με ταμειακές μηχανές, τη χρήση barcode καθώς και τη ολοκληρωμένη του χρήση μέσω POS computer για ακόμα μεγαλύτερη ευκολία κατά την καθημερινή του χρήση.

Ο χρήστης με τη χρήση barcode μπορεί με ευκολία να αναζητήσει τα προϊόντα του περιορίζοντας τη χρήση πληκτρολογίου κάτι που για πολλούς είναι πρόβλημα και με τη λειτουργία του προγράμματος μέσω οποιοδήποτε POS computer η χρήση του συμβατικού πληκτρολογίου εξαλείφεται εντελώς χρησιμοποιώντας μόνο την οθόνη αφής του POS.

Για το προϊόν το πρόγραμμα διαθέτει μια μεγάλη γκάμα πεδίων τα οποία μπορούν να συμπληρωθούν για τη καλύτερη πληροφόρηση του χρήστη. Επίσης υποστηρίζει φαρμακοτεχνικά σκευάσματα, κατηγορίες, ομάδες, κωδικούς συσχέτισης, εναλλακτικούς κωδικούς, σετ και πολλά ακόμα module αποθήκης.

Το Πρόγραμμα Περιλαμβάνει Τα Εξής

triangle-10px Λειτουργεί σε περιβάλλον δικτύου επιτρέποντας τη σύνδεση με ταμειακές μηχανές καθώς και τη χρήση barcode.

triangle-10px Δυνατότητα παραλαβής και καταχώρησης τιμοκαταλόγου από φαρμακαποθήκες.

triangle-10px Πλήρως παραμετροποιημένο σύστημα με δυνατότητα δημιουργίας αναφορών για άντληση στοιχείων(report generator) όπως υπόλοιπα αποθήκης , ποσοστά κέρδους και διάφορα οικονομικά μεγέθη επιτρέποντας την παρακολούθηση στοιχείων για περισσότερες από μια χρήσεις.

triangle-10px Ευκολία στην αναζήτηση στοιχείων με πολλαπλά κριτήρια και δυνατότητα εκτύπωσης οποιασδήποτε πληροφορίας.

triangle-10px Διατήρηση ιστορικότητας για αλλαγές στην αποθήκη και ιστορικό αρχείο για κάθε πελάτη – προμηθευτή ανά ημερομηνία, ανά είδος.

triangle-10px Παρακολούθηση εκκρεμοτήτων μέσα από τη λιανική πώληση, πωλήσεις σε αναμονή.

triangle-10px Καταχώρηση συνταγών με Ταμείο και ελεύθερης πώλησης , δυνατότητα εύρεσης όμοιων φαρμάκων και πολλαπλές καταχωρήσεις συνταγών σε μια απόδειξη.

triangle-10px Δυνατότητα δημιουργίας παραγγελίας και έκδοσης δελτίου παραγγελίας σε προμηθευτή.

triangle-10px Ηλεκτρονική αποστολή παραγγελίας και λήψης τιμολογίου με χρήση ενιαίας κωδικοποίησης φάρμακων και παραφαρμακευτικών προϊόντων με τη φαρμακαποθήκη.

triangle-10px Προβολή και προσδιορισμός οικονομικού αποτελέσματος με βάση τις συνολικές δραστηριότητες ανά είδος, ανά προμηθευτή, ανά εταιρεία.

triangle-10px Παρουσίαση διαφόρων στατιστικών στοιχείων και πληροφοριών και προβολή τους σε τρισδιάστατο γράφημα.

triangle-10px Πλήρης διαχείριση λογιστικών βιβλίων Εσόδων- Εξόδων ή Γ’ κατηγορίας με αυτόματη ενημέρωση από την εμπορική διαχείριση και παρακολούθηση ΦΠΑ.

triangle-10px Πλήρης διαχείριση φαρμακοτεχνικών σκευασμάτων.

triangle-10px Αυτόματη έκδοση των συγκεντρωτικών καταστάσεων ασφαλιστικών ταμείων και αυτόματη έκδοση των σχετικών τιμολογίων.

triangle-10px Δυνατότητα διαχείρισης παρασκευασμάτων και παρακολούθησης κόστους.

ProXess - Φαρμακείο Ενδεικτική Χρήση

Πλήρης Διαχείριση Φαρμακοτεχνικών Σκευασμάτων

Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να βλέπει και να επεξεργάζεται τα συστατικά του κάθε φαρμάκου μέσα από τα σταθερά στοιχεία του προϊόντος αλλά και με τη χρήση function keys κατά τη καταχώριση συνταγής και άλλων παραστατικών.

Δυνατότητα παραλαβής και καταχώρησης τιμοκαταλόγου από φαρμακαποθήκες.

Η εφαρμογή έχει ένα εύχρηστο εργαλείο εισαγωγής τιμών προϊόντων και τιμοκαταλόγων προμηθευτών/πελατών. Έτσι οποιαδήποτε αλλαγή και να γίνει μπορεί ο χρήστης να εισάγει τις νέες τιμές με μία μόνο κίνηση.

Εισαγωγή τιμών προϊόντων (data migration).

Εισαγωγή τιμοκαταλόγου από excel.

Συνδέοντας λοιπόν τον τιμοκατάλογο με τον προμηθευτή ή τον πελάτη το σύστημα φέρνει αυτόματα τις τιμές του συγκεκριμένου τιμοκαταλόγου στα παραστατικά (συνταγές, αποδείξεις, παραγγελίες κλπ).

Πλήρης Διαχείριση Λογιστικών Βιβλίων Εσόδων- Εξόδων Ή Γ’ Κατηγορίας Με Αυτόματη Ενημέρωση Από Την Εμπορική Διαχείριση Και Παρακολούθηση ΦΠΑ

Εκτός από τη σύνδεση του προγράμματος σε ταμειακή μηχανή και εκτύπωση απόδειξης από εκεί, υπάρχει επίσης η δυνατότητα σύνδεσης του υποσυστήματος του φαρμακείου με ολοκληρωμένη εμπορική αλλά και λογιστική διαχείριση.

Όλα τα παραστατικά μπορούν να καταχωρούνται και να εκτυπώνονται μέσα από την εφαρμογή, να παρακολουθούνται υπόλοιπα πελατών και προμηθευτών, να γίνονται εισπράξεις και πληρωμές (μετρητά, αξιόγραφα, κάρτες), καρτέλες πελατών και προμηθευτών κλπ και ενημέρωση της λογιστικής αυτόματα μέσω γεφυρών.

Η εφαρμογή είναι πλήρως παραμετροποιημένη με δυνατότητα δημιουργίας αναφορών για άντληση στοιχείων (report generator) όπως υπόλοιπα αποθήκης, ποσοστά κέρδους και διάφορα οικονομικά μεγέθη επιτρέποντας την παρακολούθηση στοιχείων για περισσότερες από μία χρήσεις.

Χαρακτηρίζεται από ευκολία στην αναζήτηση στοιχείων με πολλαπλά κριτήρια και δυνατότητα εκτύπωσης οποιασδήποτε πληροφορίας. Στην εφαρμογή υπάρχουν πολλές αναφορές με δυνατότητα φιλτραρίσματος των εγγραφών αλλά και επιλογής των πεδίων που θέλει ο χρήστης κάθε φόρα να βλέπει.

Όλες οι αναφορές είναι δυναμικές κάτι που σημαίνει κάνοντας διπλό κλικ σε οποιαδήποτε εγγραφή οποιασδήποτε αναφοράς εμφανίζεται η πρωτογενής εγγραφή. Έτσι ο χρήστης έχει τον πλήρη έλεγχο και την ολοκληρωμένη πληροφόρηση από όλα τα σημεία του συστήματος.

Προβολή Και Προσδιορισμός Οικονομικού Αποτελέσματος Με Βάση Τις Συνολικές Δραστηριότητες Ανά Είδος, Ανά Προμηθευτή, Ανά Εταιρεία

Είναι πολύ σημαντικό για τον επαγγελματία να βλέπει το οικονομικό αποτέλεσμα της επιχείρησης του γι’ αυτό και έχει ενσωματωθεί στην εφαρμογή ένα είδος αναφορών όπου ο χρήστης μπορεί να παίξει με τα πεδία δυναμικά και να δημιουργήσει σε 3D μορφή την αναφορά που επιθυμεί (Στατιστικές αναφορές 3D). Σε αυτές τις αναφορές επίσης δίνεται δυνατότητα παρουσίασης διαφόρων στατιστικών στοιχείων και πληροφοριών και προβολή τους σε τρισδιάστατο γράφημα (3D αναφορές).

Καταχώρηση Συνταγών Με Ταμείο Και Ελεύθερης Πώλησης, Δυνατότητα Εύρεσης Όμοιων Φαρμάκων Και Πολλαπλές Καταχωρήσεις Συνταγών Σε Μια Απόδειξη.

Σε ότι αφορά τις συνταγές πέρα από το κομμάτι της εύκολης καταχώρισης αυτών μέσω ενός μενού πλήρες παραμετροποιήσιμο ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε χρήστη αλλά και της απλής εύρεσης των προϊόντων (χρήση barcode, εμφάνιση όμοιων φαρμάκων, εμφάνιση συστατικών και ενδείξεων, περιγραφή προϊόντων) υπάρχουν οι δυνατότητες των πολλαπλών καταχωρίσεων συνταγών σε μια απόδειξη αλλά και αναλυτικές καταστάσεις ανά ταμείο με τις χρεώσεις για φάσμα ημερομηνιών που επιθυμεί να πληροφορηθεί ο χρήστης.

Αυτόματη Έκδοση Των Συγκεντρωτικών Καταστάσεων Ασφαλιστικών Ταμείων Και Αυτόματη Έκδοση Των Σχετικών Τιμολογίων

Η εφαρμογή έχει τη δυνατότητα αποθήκευσης οποιασδήποτε κατάστασης / αναφοράς με σκοπό να είναι πιο εύκολο στον χρήστη να ανατρέξει στην ήδη αποθηκευμένη αναφορά την επόμενη φορά που θα την χρειαστεί και όχι να ξοδεύει χρόνο να την ξαναφτιάχνει. Έτσι έχοντας ο χρήστης σε λίστα ή ακόμα και σε δέντρο τις αναφορές που δουλεύει ή χρειάζεται κάθε φορά ανατρέχει γρήγορα και εύκολα προχωράει τη δουλειά του.

Το σύστημα έχοντας όλες τις πληροφορίες μπορεί να κρατήσει την ιστορικότητα στους πελάτες – προμηθευτές (ανά ημερομηνία και ανά είδος) – προϊόντα (ανά ημερομηνία και ανά πελάτη – προμηθευτή).

Παρακολούθηση Εκκρεμοτήτων Μέσα Από Τη Λιανική Πώληση, Πωλήσεις Σε Αναμονή

Κάτι πολύ χρήσιμο για τους φαρμακοποιούς είναι οι παρακολούθηση των παραγγελιών αλλά και οι τυχόν εκκρεμότητες αυτών. Η εφαρμογή δίνει στον χρήστη τη δυνατότητα δημιουργίας παραγγελιών (πελατών – προμηθευτών ) είτε αυτόματα (αυτόματη δημιουργία παραγγελίας από συγκεντρωτικές) είτε καταχώρισης από τον χρήστη με τα προϊόντα και τα τεμάχια που θέλει. Όταν υπάρχουν εκκρεμότητες τότε δημιουργούνται αυτόματα παραγγελίες με τις εκκρεμότητες και έτσι ο χρήστης έχει κάθε στιγμή την ευκαιρία να βλέπει τα αναμενόμενα και τα δεσμευμένα προϊόντα στην αποθήκη του. Τέλος καταχωρώντας όρια παραγγελίας, ασφαλείας κλπ στα προϊόντα, το σύστημα ειδοποιεί τον χρήστη ότι το προϊόν έχει τυχόν πέσει κάτω από το όριο με σκοπό να γίνει παραγγελία. Τέλος υποστηρίζει ηλεκτρονική αποστολή παραγγελίας και λήψης τιμολογίου με χρήση ενιαίας κωδικοποίησης φαρμάκων και παραφαρμακευτικών προϊόντων με τη φαρμακαποθήκη.

Διαχείριση Παρασκευασμάτων Και Παρακολούθηση Κόστους

Το σύστημα παρέχει στους χρήστες τη δυνατότητα της διαχείρισης παρασκευασμάτων (παρακολούθηση σετ, πρώτες ύλες, ποσότητες πρώτων υλών, παραγόμενο προϊόν κλπ). Με αυτό τον τρόπο ο χρήστης μπορεί να “παράγει” νέα προϊόντα αναλώνοντας πρώτες ύλες από άλλα είδη. Κατά τη διαδικασία της παραγωγής οι πρώτες ύλες αφαιρούνται από την αποθήκη ενώ το τελικό προϊόν εισάγεται και είναι διαθέσιμο για πώληση. Μέσα από αυτή τη διαδικασία ο χρήστης επίσης μπορεί να παρακολουθήσει κοστολόγηση για τα τελικά προϊόντα του και έτσι έχει και μια πλήρη εικόνα των παρασκευασμάτων του αλλά και το κόστος αυτών.

Με λίγα λόγια το λογισμικό φαρμακείου proXess είναι ένα σοβαρό εργαλείο για κάθε φαρμακοποιό που θέλει να έχει τη πλήρη διαχείριση της επιχείρησης του..