Πληροφορίες
triangle-10px Έντυπο Προϊόντος

Επικοινωνία

Αθήνα
Γραβιάς 23
Αιγάλεω, 12243

Τ. 700 700 7077
E. info@softcomm.gr

Θεσσαλονίκη
Στρ. Καλλιδοπούλου 6Β
Φάληρο, 54642

Τ. 700 700 7077
E. info@softcomm.gr

Άργος
Καρατζά 52,
Αργολίδα, 21200

Τ. 27510 69010
E. info@softcomm.gr

Ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα για επιχειρήσεις και οργανισμούς του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα που επιθυμούν ένα, σύγχρονης τεχνολογίας, πληροφοριακό σύστημα για να εξασφαλίσουν την άριστη οργάνωση και λειτουργία του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού & Μισθοδοσίας.

Το Premium HRM – Μισθοδοσία έχει σχεδιαστεί με βάση την πολυετή εμπειρία της Data Communication σε προγράμματα μισθοδοσίας. Απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς, ανεξάρτητα από το αντικείμενό τους και το είδος των εργασιακών σχέσεων, καθώς και σε λογιστικά γραφεία. Αποτελεί την πλέον ολοκληρωμένη λύση της ελληνικής αγοράς και διακρίνεται για τη δυνατότητα κάλυψης κάθε επιχειρησιακής ιδιαιτερότητας.

Παρακολουθεί ολοκληρωμένα όλα τα στοιχεία που αφορούν τη μισθοδοσία των εργαζομένων και καλύπτει οποιαδήποτε περίπτωση μισθοδοσίας, ακόμη και την πλέον σύνθετη, γιατί διαθέτει απεριόριστες δυνατότητες παραμετροποίησης για περιπτώσεις όπου απαιτείται απόλυτη προσαρμογή σε σύνθετες και εξειδικευμένες ανάγκες υπολογισμού μισθοδοσίας.

Εγκαθίσταται και λειτουργεί οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια της χρήσης με μεταφορά όλων των δεδομένων από την προηγούμενη εφαρμογή, χωρίς να χαθεί η ιστορικότητα των στοιχείων. Η λειτουργία του είναι άμεση χωρίς να απαιτούνται παραμετροποιήσεις στις περιπτώσεις επιχειρήσεων με τυποποιημένες ανάγκες μισθοδοσίας.

To Premium HRM – Μισθοδοσία Περιλαμβάνει Τα Εξής:

triangle-10px  Διαχείριση Μισθοδοσίας

triangle-10px  Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας

triangle-10px  Κοστολόγηση Έργων – Κέντρα Κόστους

triangle-10px  Μισθοδοσία με Τραπεζική Μηχανογράφηση

triangle-10px  Προϋπολογισμοί

triangle-10px  Πολιτική Μισθών

triangle-10px  Συστήματα Ωρομέτρησης

triangle-10px  Μισθοδοσία Δημοσίου – Ενιαίο Μισθολόγιο Δημοσίων Υπαλλήλων

triangle-10px  Bank Link (σύνδεση με συστήματα internet banking)

Χαρακτηριστικά & Ανταγωνιστικά Πλεονεκτήματα

 • Σύγχρονη Τεχνολογία

Το Premium HRM – Μισθοδοσία λειτουργεί σε γραφικό περιβάλλον GUI (Windows) και έχει ενσωματωμένη τη σχεσιακή βάση δεδομένων Microsoft SQL Server για απόλυτη ασφάλεια και διαχείριση μεγάλου όγκου δεδομένων με υψηλή ταχύτητα λειτουργίας. Η εφαρμογή είναι σχεδιασμένη με αντικειμενοστραφή μεθοδολογία και δομημένη με αρχιτεκτονική client server. Επικοινωνεί άμεσα με το Internet και παρέχει τη δυνατότητα αυτόματης (χωρίς πληκτρολόγηση) ηλεκτρονικής υποβολής δηλώσεων (πχ ΑΠΔ και ΦΜΥ) στους δημόσιους οργανισμούς.

 • Αμεσότητα Λειτουργίας

Το Premium HRM – Μισθοδοσία εγκαθίσταται αμέσως οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια της χρήσης με μεταφορά των δεδομένων από την προηγούμενη εφαρμογή που χρησιμοποιούσε η επιχείρηση (μορφή ASCII) χωρίς να χαθεί η ιστορικότητα των στοιχείων χάρη στα ειδικά εργαλεία data migration που έχει αναπτύξει η Data Communication.

 • Πληρότητα Της Εφαρμογής

Το Premium HRM – Μισθοδοσία μπορεί να καλύψει οποιαδήποτε περίπτωση μισθοδοσίας και δεν περιορίζεται απλά στις τυποποιημένες περιπτώσεις. Καλύπτει όλες τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς του Δημοσίου, ανεξαρτήτα από το αντικείμενο εργασιών τους και το είδος των εργασιακών σχέσεων που διέπουν τη μισθοδοσία των εργαζομένων. Διαχειρίζεται απεριόριστο αριθμό επιχειρήσεων και τηρεί ιστορικότητα των στοιχείων (πρόσβαση σε παλιές χρήσεις). Διαθέτει πληθώρα συστημάτων και ενοτήτων (modules) τα οποία μπορούν να καλύψουν οποιαδήποτε απαίτηση. Παράλληλα σε όλα τα βασικά αρχεία του συστήματος έχουν ενσωματωθεί οριζόμενα και υπολογιζόμενα πεδία στα οποία ο χρήστης μπορεί να προσδώσει τις ιδιότητες που επιθυμεί για να καλύψει τυχόν ειδικές ανάγκες της επιχείρησης.

 • Φιλικό & Εύχρηστο Περιβάλλον Εργασίας

Χάρη σε ειδική τεχνολογία που έχει αναπτύξει η Data Communication ο χρήστης μπορεί να λειτουργεί την εφαρμογή, εφόσον επιθυμεί, με το πληκτρολόγιο εναλλακτικά προς το ποντίκι. Προσφέρεται επίσης η δυνατότητα εκτύπωσης σε όλους τους τύπους εκτυπωτών (laser, ink jet, dot matrix) καθώς και σε χαρτί Α3. Ο χρήστης μπορεί να προσαρμόσει το μενού λειτουργίας του προγράμματος σύμφωνα με τις επιθυμίες του. Για την προστασία από εσφαλμένους χειρισμούς η μισθοδοσία Premium – HRM προσφέρει τη δυνατότητα αυτόματης επισήμανσης εσφαλμένων χειρισμών σε 2 επίπεδα με ταυτόχρονη ενημέρωση του χρήστη. Η εφαρμογή διακρίνεται για την ταχύτητα διεκπεραίωσης των καταχωρήσεων, τη δυνατότητα να μπορεί ο χρήστης να διεκπεραιώνει ταυτόχρονα πολλές εργασίες ανοίγοντας στον υπολογιστή αντίστοιχα παράθυρα, την ύπαρξη συσχετιζόμενων μενού για άμεση αναζήτηση και εντοπισμό της ζητούμενης πληροφορίας.

 • Πολυεπίπεδη Διαχείριση Μισθοδοσίας

Το Premium HRM – Μισθοδοσία παρέχει στο χρήστη πληθώρα δυνατοτήτων: υπολογισμό μισθοδοσίας βάσει των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, μεταφορά στοιχείων μισθοδοσίας από τη μία περίοδο στην άλλη, διαχωρισμό των ωρομισθίων εργαζομένων σε υπαλλήλους και εργάτες, παρακολούθηση δικαιολογημένων και αδικαιολόγητων απουσιών, υπολογισμό δώρων με βάση τα πραγματοποιηθέντα και μη ημερομίσθια, δημιουργία επί πλέον ειδών αποδοχών για επιμέρους χρονικές περιόδους, κάλυψη ειδικών κατηγοριών εργαζομένων, επαναπρόσληψη εργαζομένου χωρίς να απαιτείται η δημιουργία νέας καρτέλας, καθορισμός ωραρίων εργασίας και των αντίστοιχων συντελεστών υπερωριών, καθορισμός είδους ασθενείας, καθορισμός ημερομηνιακού διαστήματος υπολογισμού πριμ, καθορισμός διαφορετικών τρόπων υπολογισμού ΦΜΥ βάρδιες κλπ.

 • Προηγμένη Λειτουργικότητα

To Premium HRM – Μισθοδοσία προσφέρει πρόσθετες δυνατότητες: Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, Προϋπολογισμοί, Κοστολόγηση Έργων & Κέντρα Κόστους, Εταιρική Πολιτική Μισθών, Συστήματα Ωρομέτρησης, Πληρωμές μισθοδοσίας μέσω Τραπεζών.

 • Λύση Απόλυτα Σύννομη

Το Premium HRM – Μισθοδοσία καλύπτει απόλυτα όλες τις απαιτήσεις του ΙΚΑ και των λοιπών οργανισμών (ΟΑΕΔ, Επιθεώρηση Εργασίας, Ασφαλιστικά ταμεία, Εφορία). Άμεση αποστολή νέων εκδόσεων για κάλυψη μεταβολών στην εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία.

 • Αναφορές – Εκτυπώσεις

To Premium HRM – Μισθοδοσία  διαθέτει πληθώρα έτοιμων εκτυπώσεων και αναφορών που καλύπτουν ολοκληρωμένα τις υποχρεώσεις των επιχειρήσεων και απαιτήσεις των οργανισμών (ΙΚΑ, ΟΑΕΔ, Επιθεώρηση Εργασίας, Ασφαλιστικά Ταμεία, Εφορία) και παρέχει τη δυνατότητα συγκεντρωτικών εκτυπώσεων. Παράλληλα ο χρήστης έχει τη δυνατότητα δημιουργίας νέων εκτυπώσεων και αναφορών χρησιμοποιώντας το εργαλείο report generator που είναι ενσωματωμένο στην εφαρμογή. Το Premium HRM έχει τη δυνατότητα υπολογισμού μισθοδοσίας με βάση τα ισχύοντα σε παλαιότερες χρήσεις και εκτύπωσης των σχετικών εντύπων.

 • Office & Contact Management

To Premium HRM – Μισθοδοσία προσφέρει στο χρήστη τη δυνατότητα διαχείρισης επαφών (ημερολόγιο, διαχείριση εκκρεμοτήτων), ηλεκτρονικής διαχείρισης εγγράφων και λοιπών στοιχείων σε οποιαδήποτε μορφή (JPEG, BMP, MP3 κλπ). Επικοινωνεί άμεσα με τις όλες τις εφαρμογές του Microsoft Office (Word, Excel, Power Point κλπ).

 • Ασφάλεια

To Premium HRM – Μισθοδοσία διαθέτει ισχυρό και πολυεπίπεδο σύστημα ασφάλειας των δεδομένων με ορισμό των δικαιωμάτων πρόσβασης κάθε χρήστη ή ομάδων χρηστών στις επιμέρους λειτουργίες (επίπεδο menu), στα πεδία των οθονών καταχώρησης και στους πίνακες της εφαρμογής.

 • Υποστήριξη – Συντήρηση – Εγγύηση Αξιοπιστίας

To Premium HRM – Μισθοδοσία συνοδεύται από την εγγύηση αξιοπιστίας που προσφέρει η Data Communication, η οποία από το 1987 διακρίνεται για την άμεση ανταπόκρισή της στις απαιτήσεις που δημιουργούν οι μεταβολές της νομοθεσίας και για τις συνεχείς αναβαθμίσεις των εφαρμογών σύμφωνα με τις προτάσεις των πελατών της. Παράλληλα, έχοντας συνάψει στρατηγική συνεργασία με τη Microsoft σε επίπεδο Gold Partner, η Data Communication ενσωματώνει στις εφαρμογές της τις πλέον σύγχρονες τεχνολογικές καινοτομίες της διεθνούς αγοράς λογισμικού.

Οι νέες εκδόσεις είναι άμεσα διαθέσιμες στους χρήστες μέσω του Internet με αυτόματο Live Update των εφαρμογών. Η εξασφάλιση της συνεχούς ικανοποίησης του πελάτη επιτυγχάνεται με την άψογη και διαρκή υποστήριξή του σε όλα τα επίπεδα. Έμπειρα και εξειδικευμένα στελέχη παρέχουν υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και στηρίζουν τον πελάτη σε οποιοδήποτε θέμα τον απασχολεί. Το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης Πελατών της Data Communication λειτουργεί επί 10ωρο καθημερινά, καθώς και τα Σάββατα.

Η επικοινωνία με το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης Πελατών γίνεται μέσω ειδικού τηλεφωνικού κέντρου με κόστος αστικής μονάδας χρέωσης.

 • Σιγουριά Για Το Μέλλον

Η Data Communication χαρακτηρίζεται από σταθερά ανοδική πορεία από το ξεκίνημά της το 1987. Σταθερή στις επιδιώξεις της, πιστή στην εξυπηρέτηση των πελατών της, με απόλυτη γνώση της νέας τεχνολογίας, με συνεχή αναβάθμιση των προϊόντων της, πιστοποιημένη ως Gold Partner της Microsoft, με ιδιαίτερα θετικά οικονομικά αποτελέσματα και, πάνω από όλα, με σεβασμό στο πελάτη. Η 20χρονη συνέπεια της στην αγορά αποτελεί την καλύτερη εγγύηση για το μέλλον και προσφέρει απόλυτη σιγουριά στον πελάτη.