Επικοινωνία

Αθήνα
Γραβιάς 23
Αιγάλεω, 12243

Τ. 700 700 7077
E. info@softcomm.gr

Θεσσαλονίκη
Στρ. Καλλιδοπούλου 6Β
Φάληρο, 54642

Τ. 700 700 7077
E. info@softcomm.gr

Άργος
Καρατζά 52,
Αργολίδα, 21200

Τ. 27510 69010
E. info@softcomm.gr

Έσοδα – Έξοδα / Γενική λογιστική, Ολοκληρωμένος τρόπος τήρησης βιβλίων Α’, Β’ & Γ’ κατηγορίας.

Χαρακτηριστικά & Ανταγωνιστικά Πλεονεκτήματα

triangle-10px  Παρακολούθηση όλων των πελατών του λογιστικού γραφείου (Α’, Β’ , Γ’ κατηγορίας βιβλίων) σε ενιαίο περιβάλλον.

triangle-10px  Κοινό ενιαίο αρχείο συναλλασσομένων (πελατών/προμηθευτών) με δυνατότητα αυτόματου ελέγχου διπλοκαταχωρήσεων.

triangle-10px  Δυνατότητα εύκολης καταχώρησης των κινήσεων με την χρήση πρότυπων άρθρων.

triangle-10px  Πολλαπλές εκτυπώσεις για την εύκολη παρακολούθηση των οικονομικών μεγεθών κάθε επιχείρησης.

triangle-10px  Μαζικός υπολογισμός και εκτύπωση λογιστικού προσδιορισμού καθαρών κερδών.

triangle-10px  Αυτόματη συμπλήρωση και αποστολή περιοδικών και εκκαθαριστικών δηλώσεων Φ.Π.Α. μέσω internet.

triangle-10px  Ταυτόχρονη χρήση του προγράμματος από περισσότερους του ενός χρήστες (multi-user). Από 1 έως 3 χρήστες και από 4 χρήστες και πάνω.

triangle-10px  Ελεγχόμενη πρόσβαση σε επιμέρους λειτουργίες του προγράμματος μέσω ορισμού δικαιωμάτων χρηστών.

triangle-10px  Παρακολούθηση απεριόριστου αριθμού εταιριών και απεριόριστων χρήσεων σε κάθε εταιρία.

triangle-10px  Δυνατότητα μαζικής καταχώρησης συγκεντρωτικών εγγραφών για άμεση ενημέρωση εντύπων Φ.Π.Α. (Περιοδικής-Εκκαθαριστικής Δήλωσης), εντύπου Ε3 και συγκεντρωτικών καταστάσεων.

triangle-10px  Όλοι οι Κωδικοί Αρίθμησης Δραστηριότητας. Δυνατότητα ανεύρεσης είτε βάσει του αριθμού ΚΑΔ, είτε βάση της περιγραφής του επαγγέλματος.

triangle-10px  Δηλώσεις Intrastat και Listing με ταυτόχρονο έλεγχο ορθότητας του αριθμού μητρώου VIES.

triangle-10px  Πολλαπλές εκτυπώσεις για την εύκολη παρακολούθηση των οικονομικών μεγεθών κάθε επιχείρησης.

triangle-10px  Πίνακες κερδών – ζημιών

triangle-10px  Εξωλογιστικός και Λογιστικός προσδιορισμός των καθαρών κερδών

triangle-10px  Σενάρια αυτοελέγχου

triangle-10px  Μαζικός υπολογισμός και μαζική εκτύπωση περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α.

triangle-10px  Back up – Restore μεμονωμένης εταιρίας ή όλης της εφαρμογής

triangle-10px  Αυτόματη σύνδεση με τις εμπορολογιστικές εφαρμογές της σειράς Business (Unit – Plus – Value, Πρατήριο Υγρών Καυσίμων, Διαχείριση Εγγυοδοσίας), και τις εφαρμογές Business Μισθοδοσία HRM.

triangle-10px  Αυτόματη σύνδεση με τα προγράμματα της σειράς Εxtra (Tax System, Μισθοδοσία, CRM Λογιστών) και την εφαρμογή Ηyper.Axion Μισθοδοσία.

triangle-10px  Διαχείριση ταξιδιωτικών πακέτων τουριστικών γραφείων.

triangle-10px  Δυνατότητα δημιουργίας αρχείων υποβολής συγκεντρωτικών καταστάσεων τιμολογίων , αναλυτικής κατάστασης πωλήσεων πετρελαίου και δηλώσεων Intrastat, έτοιμων για υποβολή μέσω internet.

triangle-10px  Δυνατότητα ανάγνωσης αρχείου συγκεντρωτικών καταστάσεων τιμολογίων για την αυτόματη δημιουργία συγκεντρωτικών εγγραφών για την ενημέρωση του τελικού αρχείου των συγκεντρωτικών καταστάσεων τιμολογίων.

triangle-10px  Ενσωματωμένο πλήρες Γενικό Λογιστικό.

triangle-10px  Παρουσίαση όλου του Ε.Γ.Λ.Σ. με ταυτόχρονη παρουσίαση της ανάλυσης και ερμηνείας των λογαριασμών.

triangle-10px  Παρουσίαση ενδεικτικών παραδειγμάτων που αφορούν λογιστικά γεγονότα για την διευκόλυνση του χρήστη όσον αφορά τη σωστή απεικόνιση των λογιστικών γεγονότων με εγγραφές.

triangle-10px  Ταμειακή παρακολούθηση των συναλλαγών. Δυνατότητα παρακολούθησης υπολοίπων πελατών και προμηθευτών και κλείσιμο αυτών είτε με βάση ταμειακή κίνηση, είτε με κίνηση αξιόγραφου.

triangle-10px  Αυτόματος έλεγχος διπλοκαταχωρήσεων και λανθασμένων Α.Φ.Μ.

triangle-10px  Στατιστικά στοιχεία και διαγράμματα.

triangle-10px  Διπλός τρόπος παρακολούθησης υποκαταστημάτων, είτε μέσω δημιουργίας ξεχωριστής εταιρίας και αυτόματης μεταφοράς των δεδομένων της στην κεντρική εταιρία, είτε μέσω δημιουργίας Η.Δ.Φ.Σ.

triangle-10px  MODULES

triangle-10px  Διαχείριση Πάγιου Ενεργητικού

triangle-10px  Διαχείριση Οικοδομοτεχνικών Επιχειρήσεων

triangle-10px  Διαχείριση Αξιογράφων

triangle-10px  Εγγραφές Κλεισίματος – Σύνταξη Ισολογισμού