Επικοινωνία

Αθήνα
Γραβιάς 23
Αιγάλεω, 12243

Τ. 700 700 7077
E. info@softcomm.gr

Θεσσαλονίκη
Στρ. Καλλιδοπούλου 6Β
Φάληρο, 54642

Τ. 700 700 7077
E. info@softcomm.gr

Άργος
Καρατζά 52,
Αργολίδα, 21200

Τ. 27510 69010
E. info@softcomm.gr

Έγκυρο και ολοκληρωμένο πρόγραμμα παρακολούθησης επιχειρήσεων με βιβλία Γ’ κατηγορίας.

Χαρακτηριστικά & Ανταγωνιστικά Πλεονεκτήματα

triangle-10px  Ολοκληρωμένη παρακολούθηση επιχειρήσεων με βιβλία Γ’ κατηγορίας απόλυτα σύμφωνη με τον Κ.Β.Σ.

triangle-10px  Πλήρης διαχείριση βιβλίων Γ’ κατηγορίας και όλων των φορολογικών εντύπων (Φ.Π.Α., Ε3 κλπ).

triangle-10px  Ενιαίο αρχείο συναλλασσομένων (πελατών/ προμηθευτών) με δυνατότητα παρακολούθησης των υπολοίπων τους.

triangle-10px  Δυναμική “μάσκα” καταχώρισης άρθρου με δυνατότητα ταυτόχρονης καταχώρισης λογαριασμού, παγίου, αξιογράφου, συναλλασσομένου κ.α.

triangle-10px  Μαζικός υπολογισμός, εκτύπωση και διαγραφή δηλώσεων περιοδικής Φ.Π.Α., Intrastat και Listing.

triangle-10px  Αυτόματη συμπλήρωση και αποστολή περιοδικών και εκκαθαριστικών δηλώσεων Φ.Π.Α. μέσω internet.

triangle-10px  Ταυτόχρονη χρήση του προγράμματος από 1 έως 3 χρήστες και από 4 χρήστες και πάνω.

triangle-10px  Παρακολούθηση απεριόριστου αριθμού εταιριών και απεριόριστων χρήσεων για κάθε εταιρία.

triangle-10px  Ελεγχόμενη πρόσβαση σε επιμέρους λειτουργίες του προγράμματος μέσω ορισμού δικαιωμάτων χρηστών.

triangle-10px  Ενιαίο αρχείο εταιριών που περιέχει τους πελάτες του λογιστικού γραφείου με όλα τα βασικά τους στοιχεία.

triangle-10px  Ενσωματωμένο πλήρες Γενικό Λογιστικό Σχέδιο.

triangle-10px  Παρουσίαση όλου του Ε.Γ.Λ.Σ. με ταυτόχρονη παρουσίαση της ανάλυσης και ερμηνείας των λογαριασμών.

triangle-10px  Παρουσίαση ενδεικτικών παραδειγμάτων που αφορούν λογιστικά γεγονότα για την διευκόλυνση του χρήστη όσον αφορά τη σωστή απεικόνιση των λογιστικών γεγονότων με εγγραφές.

triangle-10px  Δυνατότητα εύκολης καταχώρησης των κινήσεων με την χρήση πρότυπων άρθρων.

triangle-10px  Δηλώσεις Intrastat και Listing.

triangle-10px  Δυνατότητα μαζικής καταχώρησης συγκεντρωτικών εγγραφών για άμεση ενημέρωση εντύπων Φ.Π.Α. (Περιοδικής-Εκκαθαριστικής Δήλωσης), εντύπου Ε3 και συγκεντρωτικών καταστάσεων.

triangle-10px  Ταμειακή παρακολούθηση των συναλλαγών. Δυνατότητα παρακολούθησης υπολοίπων πελατών και προμηθευτών και κλείσιμο αυτών είτε με βάση ταμειακή κίνηση, είτε με κίνηση αξιόγραφου.

triangle-10px  Διαχείριση των κωδικών Αρίθμησης Δραστηριότητας. Δυνατότητα ανεύρεσης είτε βάσει του αριθμού ΚΑΔ, είτε βάσει της περιγραφής του επαγγέλματος.

triangle-10px  Αυτόματος έλεγχος διπλοκαταχωρήσεων και λανθασμένων Α.Φ.Μ.

triangle-10px  Στατιστικά στοιχεία και διαγράμματα.

triangle-10px  Πολλαπλές εκτυπώσεις για την εύκολη παρακολούθηση των οικονομικών μεγεθών κάθε επιχείρησης.

triangle-10px  Πίνακες κέρδη – ζημιών.

triangle-10px  Σενάρια αυτοέλεγχου.

triangle-10px  Back up – restore μεμονωμένης εταιρίας ή όλης της εφαρμογής.

triangle-10px  Αυτόματη σύνδεση με τα προγράμματα της σειράς Extra (Τax System, Μισθοδοσία, CRM Λογιστών).

triangle-10px  Αυτόματη σύνδεση με τις εμπορολογιστικές εφαρμογές της σειράς Business (Unit – Plus – Value, Πρατήριο Υγρών Καυσίμων, Διαχείριση Εγγυοδοσίας), και τις εφαρμογές Business Μισθοδοσία HRM.

triangle-10px  Έλεγχος με παρελθόντα έτη.

triangle-10px  Διαχείριση ταξιδιωτικών πακέτων τουριστικών γραφείων.

triangle-10px  Μαζικος υπολογισμός και εκτύπωση λογιστικού προσδιορισμού καθαρών κερδών.

triangle-10px  Δυνατότητα δημιουργίας αρχείων συγκεντρωτικών καταστάσεων τιμολογίων , αναλυτικής κατάστασης πωλήσεων πετρελαίου και δηλώσεων Intrastat, έτοιμων για υποβολή μέσω internet.

triangle-10px  Δυνατότητα ανάγνωσης αρχείου συγκεντρωτικών καταστάσεων τιμολογίων για την αυτόματη δημιουργία συγκεντρωτικών εγγραφών για την ενημέρωση του τελικού αρχείου των συγκεντρωτικών καταστάσεων.

triangle-10px  Δυνατότητα μαζικής σύνδεσης συναλλασσομένων με λογαριασμούς γενικής λογιστικής.

triangle-10px  Διπλός τρόπος παρακολούθησης υποκαταστημάτων, είτε μέσω δημιουργίας ξεχωριστής εταιρίας και αυτόματης μεταφοράς των δεδομένων της στην κεντρική εταιρία, είτε μέσω δημιουργίας Η.Δ.Φ.Σ.

triangle-10px  MODULES: Διαχείριση Πάγιου Ενεργητικού, Διαχείριση Οικοδομοτεχνικών Επιχειρήσεων, Διαχείριση Αξιογράφων, Εγγραφές Κλεισίματος – Σύνταξη Ισολογισμού.