Επικοινωνία

Αθήνα
Γραβιάς 23
Αιγάλεω, 12243

Τ. 700 700 7077
E. info@softcomm.gr

Θεσσαλονίκη
Στρ. Καλλιδοπούλου 6Β
Φάληρο, 54642

Τ. 700 700 7077
E. info@softcomm.gr

Άργος
Καρατζά 52,
Αργολίδα, 21200

Τ. 27510 69010
E. info@softcomm.gr

Έγκυρο και ολοκληρωμένο πρόγραμμα παρακολούθησης επιχειρήσεων με Βιβλία Α’ & Β’ Κατηγορίας.

 Χαρακτηριστικά Και Ανταγωνιστικά Πλεονεκτήματα

triangle-10px  Πλήρης διαχείριση Εσόδων-Εξόδων, Φ.Π.Α., Παγίων, Συναλλασσόμενων, Εγγραφών, Λογαριασμών.

triangle-10px  Πλήρης παραμετροποίηση των στηλών των βιβλίων.

triangle-10px  Δυνατότητα μαζικής καταχώρισης συγκεντρωτικών εγγραφών για άμεση ενημέρωση των εντύπων Φ.Π.Α., εντύπου Ε3, συγκεντρωτικών καταστάσεων και συγκεντρωτικών καταστάσεων πετρελαίων.

triangle-10px  Μαζικός υπολογισμός και μαζική εκτύπωση περιοδικών καταστάσεων Φ.Π.Α., Intrastat και Listing με δυνατότητα αυτόματης συμπλήρωσης και αποστολής μέσω internet.

triangle-10px  Ενσωματωμένο πλήρες Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και δυνατότητα χρησιμοποίηση 2ου Λ.Σ. με επιλεγμένους λογαριασμούς για τη διευκόλυνση του χρήστη.

triangle-10px  Ταυτόχρονη χρήση του προγράμματος από περισσότερους του ενός χρήστες (multi-user).

triangle-10px  Από 1 έως 3 χρήστες και από 4 χρήστες και πάνω. Δυνατότητα καθορισμού δικαιωμάτων ανά χρήστη.

triangle-10px  Παρακολούθηση απεριόριστου αριθμού εταιριών και απεριόριστες χρήσεις σε κάθε εταιρία.

triangle-10px  Κοινό ενιαίο αρχείο συναλλασσομένων (πελατών / προμηθευτών) με δυνατότητα αυτόματου ελέγχου διπλοκαταχωρήσεων.

triangle-10px  Δυνατότητα χρήσης διπλογραφικού συστήματος.

triangle-10px  Αυτόματη δημιουργία λογιστικών άρθρων.

triangle-10px  Δυνατότητα εύκολης καταχώρησης των κινήσεων με την χρήση πρότυπων άρθρων.

triangle-10px  Διαχείριση των Κωδικών Αρίθμησης Δραστηριότητας. Δυνατότητα ανεύρεσης είτε βάσει του αριθμού ΚΑΔ, είτε βάσει της περιγραφής του επαγγέλματος.

triangle-10px  Δηλώσεις Intrastat και Listing με ταυτόχρονο έλεγχο ορθότητας του αριθμού μητρώου VIES. Δυνατότητα εκτύπωσης των θεωρημένων βιβλίων σε όλους τους τύπους των εκτυπωτών (dotmatrix, inkjet κλπ).

triangle-10px  Εύχρηστες εκτυπώσεις ελέγχου Φ.Π.Α.

triangle-10px  Πολλαπλές εκτυπώσεις για την εύκολη παρακολούθηση των οικονομικών μεγεθών κάθε επιχείρησης.

triangle-10px  Πίνακες κερδοζημιών.

triangle-10px  Εξωλογιστικός και Λογιστικός προσδιορισμός των καθαρών κερδών.

triangle-10px  Σενάρια αυτοελέγχου.

triangle-10px  Back-up – restore μεμονωμένης εταιρίας ή όλης της εφαρμογής.

triangle-10px  Αυτόματη σύνδεση με τα προγράμματα της σειράς Business (Unit – Plus – Value).

triangle-10px  Αυτόματη σύνδεση με τα προγράμματα της σειράς Extra (Τax System, Μισθοδοσία, CRM Λογιστών).

triangle-10px  Διαχείριση ταξιδιωτικών πακέτων τουριστικών γραφείων.

triangle-10px  Μαζικός υπολογισμός και εκτύπωση λογιστικού προσδιορισμού καθαρών κερδών.

triangle-10px  Αυτόματη συμπλήρωση και αποστολή περιοδικών και εκκαθαριστικών δηλώσεων Φ.Π.Α. μέσω internet.

triangle-10px  Δυνατότητα δημιουργίας αρχείων υποβολής συγκεντρωτικών καταστάσεων τιμολογίων , αναλυτικής κατάστασης πωλήσεων πετρελαίου και δηλώσεων Intrastat έτοιμων για υποβολή μέσω internet.

triangle-10px  Δυνατότητα ανάγνωσης αρχείου συγκεντρωτικών καταστάσεων τιμολογίων για την αυτόματη δημιουργία συγκεντρωτικών εγγραφών για την ενημέρωση του τελικού αρχείου των συγκεντρωτικών καταστάσεων τιμολογίων.

triangle-10px  MODULES: Διαχείριση Πάγιου Ενεργητικού, Διαχείριση Οικοδομοτεχνικών επιχειρήσεων, Διαχείριση Αξιογράφων