Επικοινωνία

Αθήνα
Γραβιάς 23
Αιγάλεω, 12243

Τ. 700 700 7077
E. info@softcomm.gr

Θεσσαλονίκη
Στρ. Καλλιδοπούλου 6Β
Φάληρο, 54642

Τ. 700 700 7077
E. info@softcomm.gr

Άργος
Καρατζά 52,
Αργολίδα, 21200

Τ. 27510 69010
E. info@softcomm.gr

Επιχείρηση πλήρως οργανωμένη με εσωτερικό τμήμα οικονομικών υπηρεσιών και λογιστήριο. Πρόκειται για ολοκληρωμένη διαχείριση πληροφόρησης και στρατηγικής λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων προϋπολογισμοί – προβλέψεις – απολογισμοί.

triangle-10px  Στη σειρά Business περιλαμβάνονται οι εκδόσεις λογισμικού Unit – Plus – Value.

triangle-10px  Business Unit:Πλήρης εμπορική παρακολούθηση των επιχειρήσεων, ιδανικό για μικρό & μεσαίο μέγεθος επιχείρησης που συνεργάζεται με εξωτερικό λογιστή κάλυψη αναγκών διαχείρισης ειδών και πωλήσεων.

triangle-10px  Business Plus: Πλήρης εμπορική παρακολούθηση των επιχειρήσεων, ιδανικό για μεσαίο μέγεθος επιχείρησης με ολοκληρωμένη διαχείριση ειδών, αυξημένες ανάγκες διαχειριστικής πληροφόρησης και για στόχευση επιχειρηματικών κινήσεων.

triangle-10px  Business Value: Πλήρης εμπορική παρακολούθηση των επιχειρήσεων, ιδανικό για επιχείρηση πλήρως οργανωμένη με εσωτερικό τμήμα οικονομικών υπηρεσιών και λογιστήριο ολοκληρωμένη διαχείριση πληροφόρησης και στρατηγικής λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων προϋπολογισμοί – προβλέψεις – απολογισμοί.

Χαρακτηριστικά & Ανταγωνιστικά Πλεονεκτήματα

  • ΑΠΟΘΗΚΗ: Διαχείριση αποθήκης – Οργάνωση αποθήκης – Group αποθηκών- Είδη- Αποθέματα-Φωτογραφίες ειδών • Παρακολούθηση Κύριας-Εναλλακτικής περιγραφή ειδών • Ενδοδιακινήσεις ειδών μεταξύ των αποθηκευτικών χώρων • Ταξινομήσεις Ειδών • Έλεγχος υπολοίπων ειδών • Όρια ασφάλειας ειδών • Διαχείριση Bar Code • Διαχείριση Serial Numbers • Διαχείριση πολλαπλών μονάδων μέτρησης • Set ειδών • Αυτόματη σύνδεση με Μ.Σ.Κ.Κ • Αποτιμήσεις αποθεμάτων με πολλαπλές μεθόδους • Ετικετογράφος ειδών • Δασμολογικές κλάσεις.
  • ΠΩΛΗΣΕΙΣ • Πλήρης παρακολούθηση κυκλώματος • Πωλήσεων • Λιανική πώληση σε ιδιαίτερα διαμορφωμένη οθόνη • Παραγγελίες πωλήσεων • Παρακολούθηση εκκρεμών παραγγελιών πωλήσεων • Προσφορές – Διαχείριση Υποψήφιων πελατών –Μαζικοί μετασχηματισμοί προσφορών • Διαχείριση πολλαπλών τιμοκαταλόγων • Αυτόματη ενημέρωση των τιμοκαταλόγων • Σενάρια εκπτωτικής πολιτικής • Μαζικός μετασχηματισμός παραστατικών • Διαχείριση πελατών-χρεωστών • Παρακολούθηση διαφορετικών αποθηκευτικών χώρων – Υποκαταστημάτων ανά πελάτη • Πλήρης διαχείριση ειδών ανά γραμμή παραστατικού • Διαχείριση πιστωτικών καρτών • Διαχείριση δόσεων • Πολλαπλά νομίσματα • Ενημέρωση μέσω Internet ισοτιμιών νομισμάτων.
  • ΠΩΛΗΤΕΣ • Πλήρης παρακολούθηση πωλητών • Δυνατότητα αντιστοίχησης πωλητών ανά πελάτη – γεωγραφική περιοχή • Πλήρης διαχείριση σεναρίων εμπορικής πολιτικής.
  • ΑΓΟΡΕΣ • Πλήρης παρακολούθηση κυκλώματος αγορών • Παραγγελίες αγορών • Παρακολούθηση εκκρεμών παραγγελιών αγορών • Έλεγχος υπολοίπων παραγγελιών –Δεσμευμένα &Αναμενόμενα • Διαχείριση προμηθευτών-πιστωτών • Ενοποίηση καρτελών πελάτη-προμηθευτή(φορείς) • Open items.
  • ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ • Διαχείριση αξιογράφων • Τράπεζες • Λογαριασμοί.
  • ΔΑΠΑΝΕΣ • Υποσυστήματα μεταβλητών για διαχείριση δαπανών.
  • ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ • Πλήρης παρακολούθηση του κυκλώματος Γενικής Λογιστικής • Τυποποιημένο λογιστικό σχέδιο με την ευθύνη της επιστημονικής ομάδας της Epsilonnet • Δυνατότητα προσαρμογής-παραμετροποίησης του λογιστικού σχεδίου στις ανάγκες της επιχείρησης • Πλήρης παραμετροποίηση από τον χρήστη των γεφυρών ενημέρωσης όλων των υποσυστημάτων εμπορικής διαχείρισης καθώς και του κυκλώματος Γενικής Λογιστικής Εμπορική πολιτική • Πλήρης παρακολούθηση σεναρίων εμπορικής πολιτικής πελατών • Δυνατότητα ιεράρχησης της Εφαρμογής Σεναρίων Εμπορικής Πολιτικής • Πλήθος πληροφοριακών εκτυπώσεων για την πληροφόρηση του επιχειρηματία.