Επικοινωνία

Αθήνα
Γραβιάς 23
Αιγάλεω, 12243

Τ. 700 700 7077
E. info@softcomm.gr

Θεσσαλονίκη
Στρ. Καλλιδοπούλου 6Β
Φάληρο, 54642

Τ. 700 700 7077
E. info@softcomm.gr

Άργος
Καρατζά 52,
Αργολίδα, 21200

Τ. 27510 69010
E. info@softcomm.gr

Το Entersoft Mobile® βοηθά τη σύγχρονη επιχείρηση να οργανώσει και να ελέγξει τη δραστηριότητά της και τις σχέσεις της με την αγορά, επιτρέποντας στα στελέχη της να ολοκληρώνουν το έργο τους έχοντας στη διάθεσή τους παντού, τις ευκολίες που απολαμβάνουν και στο γραφείο τους.  Ανταποκρίνεται ταχύτερα και αποτελεσματικότερα στις προκλήσεις του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και στις ανάγκες των πελατών τους με την χρήση τεχνολογιών αιχμής, έχοντας μαζί τους παντού και πάντα τα εργαλεία και την πληροφόρηση που χρειάζονται μέσα από ένα smartphone ή ένα tablet.

Η αποτελεσματική λύση mobile ξεκινά και καταλήγει στο back office σύστημα, γιατί μέσω αυτού σχεδιάζεται και υλοποιείται η εταιρική στρατηγική, ορίζονται οι στόχοι, παρακολουθούνται, ελέγχονται και δρομολογούνται οι διαδικασίες βελτιστοποίησης τόσο σε διοικητικό όσο και σε τακτικό επίπεδο. Τα προηγμένα τεχνολογικά χαρακτηριστικά του Entersoft Mobile® το ενοποιούν με το υπάρχον ERP ή και CRM, πληροφοριακό σύστημα της εταιρείας, ενισχύοντας την αποδοτικότητά του.

Είναι μια αυτόνομη εφαρμογή για smartphones και tablets, ανεπτυγμένη στις πλατφόρμες iOS, για συσκευές της Apple, Windows Mobile 6.5, Windows Phone 7, Windows 8 και Android.

Υποστηρίζει επικοινωνία με Wi-Fi, GPRS, 3G, VPN, είναι πολυγλωσσικό και συγχρονίζει τα δεδομένα παραμετρικά σύμφωνα με τις ανάγκες της κάθε επιχείρησης, από τον χρήστη στο κεντρικό σύστημα και από το σύστημα στο χρήστη ή σύνολο χρηστών.

Το λογισμικό ενσωματώνει ένα ισχυρό σύστημα ασφάλειας με Κεντρική Ενιαία Διαχείριση Συσκευών, ΜDM, διαθέτει πλήκτρο πανικού (panic button) που κλειδώνει την εφαρμογή, ενώ σε περίπτωση απώλειας της συσκευής μπορεί να διαγραφεί άμεσα το σύνολο των εταιρικών δεδομένων από αυτή.

Το Entersoft Mobile® μπορεί να εγκατασταθεί σε τοπική υποδομή ή στο cloud, είτε με άδεια χρήσης είτε ως SaaS. 

Όπως όλα τα πληροφοριακά συστήματα της Entersoft, το Entersoft Mobile®, είναι ένα εξελισσόμενο λογισμικό που προσφέρει την απαραίτητη ευελιξία στον οργανισμό που το χρησιμοποιεί, να προσαρμόζεται γρήγορα και ουσιαστικά στις αλλαγές του επιχειρηματικού της περιβάλλοντος. Έτσι, διασφαλίζεται η διαχρονικότητα της επένδυσης στο λογισμικό της και η συνεχής βελτίωση της αποτελεσματικότητα της.

Mobile CRM

Το Entersoft Mobile® επιτρέπει την άμεση και σε πραγματικό χρόνο πρόσβαση στο εταιρικό CRM μέσω ενός smartphone ή tablet των mobile στελεχών ώστε να ενημερώνονται και να ενημερώνουν τις επαφές τους, να διαχειρίζονται τις ευκαιρίες πώλησης και τα θέματα που αφορούν τους πελάτες. Το Entersoft Mobile® συμβάλλει σημαντικά στην αύξηση της παραγωγικότητας και στη μείωση του διαχειριστικού χρόνου και κόστους των mobile στελεχών σας.

Το Entersoft Mobile® βοηθά τη σύγχρονη επιχείρηση να οργανώσει και να ελέγξει τη δραστηριότητά της και τις σχέσεις της με την αγορά επιτρέποντας στα στελέχη της να ολοκληρώνουν το έργο τους, έχοντας στη διάθεσή τους παντού τις ευκολίες που απολαμβάνουν και στο γραφείο τους.

Σημαντικό πλεονέκτημα των mobile εφαρμογών της Entersoft είναι ότι διέπονται από την κοινή βάση δεδομένων του κεντρικού ERP ή και CRM συστήματος χωρίς διπλοκαταχωρήσεις διοχετεύοντας την κοινή πληροφορία σε όλα τα κανάλια επικοινωνίας του οργανισμού είτε στο εσωτερικό είτε στο εξωτερικό περιβάλλον του.

Mobile Sales Force Automation

Με το Entersoft Mobile® Sales Force Automation, SFA τα mobile στελέχη έχουν πλήρη πρόσβαση μέσω smartphones και tablet συσκευών, στο σύνολο της πληροφορίας που απαρτίζει τη διαχείριση και αυτοματοποίηση των πωλήσεων της επιχείρησης σαν να βρίσκονταν στο φυσικό χώρο του γραφείου.

Το σύστημα εφαρμόζει τις εταιρικές διαδικασίες και την εταιρική στρατηγική απρόσκοπτα και αυτοματοποιημένα μέσα από το λογισμικό και στο χώρο του Πελάτη, επιταχύνοντας τις διαδικασίες και διασφαλίζοντας ομοιογένεια και ενισχυμένη εταιρική εικόνα. Τα στελέχη πωλήσεων διαχειρίζονται μεγάλο εύρος και πλήθος πληροφορίας, άμεσα, δομημένα και ευέλικτα, ώστε να ανταποκρίνονται γρήγορα στις αλλαγές και τις ευκαιρίες μέσα από ενημερωμένες αποφάσεις, προσφέροντας στον πελάτη ποιοτική και άμεση εξυπηρέτηση.

Η διαχείριση πωλήσεων, Entersoft Mobile® SFA, συμβάλλει σε:

Αποδοτικότερες Πωλήσεις, το στέλεχος πωλήσεων έχει στη διάθεσή του όλη την απαραίτητη πληροφορία ώστε να αποφασίζει στοχευμένα και να ολοκληρώνει ταχύτερα και παραγωγικότερα τους στόχους του.

Επιτάχυνση του κύκλου ολοκλήρωσης των πωλήσεων, οι αυτοματοποιημένες διαδικασίες και η αμεσότητα της ολοκλήρωσης των εργασιών που προσφέρει το λογισμικό, συμβάλλουν στην καλύτερη ενδοεταιρική επικοινωνία, μειώνουν σημαντικά τις άσκοπες μετακινήσεις και τις γραφειοκρατικές διαδικασίες. Έτσι, το λογισμικό συντελεί στην αύξηση του παραγωγικού χρόνου των πωλητών και στη μείωση του κύκλου πώλησης.

Βελτίωση της εξυπηρέτηση των πελατών, οι επισκέψεις προγραμματίζονται βάσει κριτηρίων συνδυάζοντας συχνότητα, σπουδαιότητα, τοποθεσία και άλλα κριτήρια με στόχο την βελτιστοποίηση και τον ορθολογισμό των δρομολογίων και των στόχων. Το στέλεχος πωλήσεων έχει άμεση πρόσβαση στις πληροφορίες που χρειάζεται, π.χ. στα ποσά προς εξόφληση, στην είσπραξη, στα είδη που αγοράζει, στις προτεινόμενες παραγγελίες, στα νέα είδη που πρέπει να προτείνει κ.ά., προσφέροντας ταχύτερη εξυπηρέτηση, λιγότερες εκκρεμότητες διεκπεραίωσης και βελτιωμένο Customer Experience.

Αποτελεσματικότερη οργάνωση, η καθημερινή δραστηριότητα των στελεχών πωλήσεων αποτυπώνεται στο κεντρικό σύστημα προσφέροντας αναλυτική ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο για την επίτευξη των στόχων και την παρακολούθηση σημαντικών ΚPI, όπως μέση παραγωγικότητα ανά επίσκεψη, ημερήσιος τζίρος, εισπράξεις κ.ά. Αντίστοιχες αναφορές είναι διαθέσιμες και στα στελέχη πωλήσεων ώστε να παρακολουθούν την επίτευξη των ατομικών τους στόχων.

Η αναλυτική πληροφόρηση του Entersoft Mobile® SFA με αναφορές, γραφήματα και διαδραστικά dashboards, παρέχει ολοκληρωμένη παρακολούθηση και έλεγχο των αποτελεσμάτων και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για ακριβέστερους προϋπολογισμούς, καλύτερη τμηματοποίηση της αγοράς, νέους τρόπους προσέγγισης των πελατών και στοχευμένες ενέργειες marketing.

Mobile Field Marketing

To Entersoft Mobile® Field Marketing αυτοματοποιεί τις διαδικασίες field marketing με τεχνολογίες αιχμής σε smartphones και tablets. Το λογισμικό λειτουργεί ως μια «device intelligence» εφαρμογή η οποία καθοδηγεί τον χρήστη σύμφωνα με την εταιρική στρατηγική, συμβάλλοντας σημαντικά στην ολοκλήρωση των Field Marketing ενεργειών γρήγορα, ευέλικτα και στοχευμένα.

Merchandising

Ο σχεδιασμός του merchandising της επιχείρησης ξεκινά στο back office του συστήματος και στη συνέχεια διοχετεύεται στις κινητές συσκευές των στελεχών. Ο χρήστης, σε κάθε επίσκεψη που πραγματοποιεί, ξέρει ακριβώς τις εργασίες που πρέπει να ολοκληρώσει, από την απογραφή ραφιού, την των αναπλήρωση ειδών, την παράδοση ή απόσυρση του προωθητικού υλικού, την τοποθέτηση νέας ή συμπληρωματικής παραγγελίας, τη διαχείριση εισπράξεων, την καταγραφή ανταγωνισμού, όπως τιμές, προωθητικές ενέργειες, φωτογραφίες κ.ά., καθώς και παρακολούθηση συμφωνιών τοποθέτησης ραφιού και όψεων. Το Entersoft Mobile® Merchandising λειτουργεί και ως αυτόνομο υποσύστημα.

Ερωτηματολόγια & Έρευνες

Η συμπλήρωση ερωτηματολογίων στο χώρο του πελάτη για τις marketing ανάγκες του οργανισμού προσφέρει πολύτιμες πληροφορίες για την κατανόηση των τάσεων της αγοράς, τις κινήσεις του ανταγωνισμού, την ικανοποίηση των πελατών κ.ά. Το Entersoft Mobile® παρέχει σύγχρονες δυνατότητες δημιουργίας και σχεδιασμού ερωτηματολογίων & εμπορικών ερευνών, που εκπονούνται μέσα από στην συσκευή του mobile στελέχους, πωλητή ή merchandiser.

Τα ερωτηματολόγια/έρευνες, ενσωματώνονται σε εκστρατείες επικοινωνίας, με λίστες αποδεκτών, δέχονται πολλές μορφές απαντήσεων, μίας επιλογής, πολλαπλών επιλογών, ημερομηνίες, ακόμα και κείμενο.

Ισχυρό reporting, μετρήσεις δεικτών αποτελεσματικότητας (ΚPIs), διαδραστικά Dashboards, εικόνα δραστηριοτήτων field marketing σε πραγματικό χρόνο, εντοπισμός GPS, Geo-location υπηρεσίες και σημαντικές δυνατότητες διασύνδεσης των ενεργειών με marketing campaigns, customer profiling & segmentation, διευκολύνουν τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την αποτελεσματικότητα των field marketing πλάνων της σύγχρονης επιχείρησης.

Mobile Retail Sales Assistant

To Entersoft Mobile® Retail Sales Assistant ενισχύει την αποδοτικότητα των πωλητών λιανικής παρέχοντάς τους όλες τις απαραίτητες πληροφορίες ώστε να εξυπηρετούν καλύτερα, γρηγορότερα, στοχευμένα και σε προσωπικό επίπεδο τους πελάτες τους.

Το φιλικό περιβάλλον της εφαρμογής επιτρέπει στον πωλητή να δίνει άμεσα απαντήσεις στις ερωτήσεις των πελατών κατά την περιήγησή τους μέσα στο κατάστημα, σε οτιδήποτε αφορά προϊόντα, χαρακτηριστικά, συμπληρωματικά είδη, παρόμοια είδη, διαθεσιμότητα, τιμές, συγκρίσεις, είδη σε προσφορά, νέα είδη κ.ά.

Ο καταναλωτής διευκολύνεται ώστε να επιλέξει και να αγοράσει, τα κατάλληλα προϊόντα για τις δικές τους ανάγκες, απολαμβάνοντας προσωπική φροντίδα, αναβαθμισμένο επίπεδο εξυπηρέτησης, χωρίς καθυστερήσεις και κενά, από πλήρως καταρτισμένο προσωπικό, διαμορφώνοντας συνολικά μια ευχάριστη εμπειρία αγορών. Το Mobile Retail Sales Assistant ενισχύει το Customer Experience αλλά και το Customer Loyalty.

Το λογισμικό συμβάλλει στην μεγιστοποίηση του κέρδους ανά κατηγορία ειδών, αξιοποιώντας το διαθέσιμο χώρο προβολής του καταστήματος – merchandising, τη δυνατότητα διορθώσεων σε αποθέματα στα ράφια με άμεσες αλλαγές, ή αναπληρώσεις αποθεμάτων σε κενά ράφια, τη δυνατότητα οποιαδήποτε στιγμή να πραγματοποιηθεί απογραφή ραφιού, να εφαρμοστούν επί τόπου μέσα στο κατάστημα προσφορές ή ειδικές εκπτώσεις, ή αντίστοιχα να ενισχυθούν προωθητικές ενέργειες και καμπάνιες για συγκεκριμένα είδη ή ομάδες ειδών.

Το Entersoft Mobile® Retail Sales Assistant εξορθολογεί τις λειτουργίες του σύγχρονου καταστήματος, ενισχύει τις πωλήσεις και την κερδοφορία, την αποδοτικότητα και την παραγωγικότητα του προσωπικού του καταστήματος, ενώ προσφέρει ένα ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην επιχείρηση που το υιοθετεί παρέχοντας υψηλού επιπέδου Customer Experience στους πελάτες του.

Mobile Field Service

Το Entersoft Mobile® Service ολοκληρώνει την λειτουργία του Entersoft Service Management. Η διαχείριση εργασιών & υπηρεσιών on site, οι εργασίες αντικατάστασης και προληπτικής συντήρησης, η εφαρμογή κανόνων χρέωσης μιας υπηρεσίας ή και ανταλλακτικών βάσει συμβολαίου (SLA), η διαθεσιμότητα ανταλλακτικών, η αυτόματη εφαρμογή της εκάστοτε εμπορικής πολιτικής, αλλά και η πρόσβαση στη Βάση Γνώσης για ταχεία επίλυση των θεμάτων, ολοκληρώνεται μέσα από το λογισμικό, στο smartphone ή το tablet των στελεχών, ενισχύοντας την αποτελεσματικότητα και την συνολική εξυπηρέτηση των πελατών.

Το Εntersoft Mobile® Service ενοποιείται με υπάρχοντα ERP ή και CRM συστήματα, αξιοποιώντας πλήρως τις συνδυαστικές δυνατότητες αποφέροντας σημαντικά οικονομικά και ανταγωνιστικά οφέλη στην επιχείρηση. Η αποτελεσματική λύση mobile ξεκινά και καταλήγει στο back office σύστημα, γιατί μέσω αυτού καλύπτονται όλες οι ανάγκες που αφορούν στην παροχή υπηρεσιών. Από το στρατηγικό σχεδιασμό, τη διαμόρφωση πολιτικών, τις μετρήσεις αποτελεσματικότητας, την οργάνωση και διαχείριση των διαδικασιών, την εκτέλεση των ροών εργασίας στο χώρο του πελάτη έως και την τιμολόγηση.

Το λογισμικό μπορεί να εγκατασταθεί σε τοπική υποδομή ή στο Cloud, με άδεια χρήσης ή ως SaaS, προσφέροντας οικονομίες κλίμακας, ιδιαίτερα σε επιχειρήσεις με εποχικότητα, αναπτυσσόμενες, με αυξομειούμενες ανάγκες, αλλά και για εκείνες που θέλουν με χαμηλό κόστος να αξιολογήσουν σταδιακά τα οφέλη που μπορούν να λάβουν από την εφαρμογή.

Η διαχείριση Field Service με το Entersoft Mobile® συμβάλλει:

Στη γρήγορη και στοχευμένη ανταπόκριση στις ανάγκες των πελατών. Τα στελέχη υπηρεσιών αποκτούν απρόσκοπτη πληροφόρηση, σε οτιδήποτε αφορά στην συνεργασία με τον πελάτη, εγγυήσεις ή συμβόλαια συντήρησης αλλά και εγχειρίδια, λύσεις προβλημάτων στη Βάση Γνώσης κ.ά., ενισχύοντας την γρήγορη και αποτελεσματική on site επίλυση. Παράλληλα, η αυτόματη ενημέρωση για αλλαγές στο πρόγραμμα τους ή έκτακτες κλήσεις, ενισχύουν την ευελιξία του οργανισμού για άμεση ανταπόκριση.

Στην ικανοποίηση των Πελατών και την πλήρωση των SLA. Οι επισκέψεις προγραμματίζονται, βάσει κριτηρίων όπως συχνότητα, τοποθεσία, όροι συμβολαίου ή επείγοντα περιστατικά, καλύπτοντας ταχύτερα, περισσότερους πελάτες. Το λογισμικό εξασφαλίζει την πλήρωση των όρων συμβολαίων και η δυνατότητα λήψης υπογραφής παραλαβής με την ολοκλήρωση της εργασίας, διασφαλίζει τη διαφανή διαδικασία τιμολόγησης του πελάτη, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη του. Η δυνατότητα διαμόρφωσης ερωτηματολογίων, ώστε να αποτυπώνεται άμεσα το επίπεδο ικανοποίησης των πελατών προσφέρει πολύτιμες πληροφορίες και ιδέες για την διερεύνηση παραπόνων και ευκαιριών.

Στην ενίσχυση των πωλήσεων. Η ολοκληρωμένη πληροφόρηση και διαχείριση από το smartphone ή το tablet, για τα είδη και τα ανταλλακτικά, όπως διαθεσιμότητα, κόστος, φωτογραφίες, εγχειρίδια, RMAs, serial numbers, παρτίδες, εγγυήσεις κ.ά., σε συνδυασμό με τη δυνατότητα επιτόπου δημιουργίας προσφορών & παραγγελιών, συμβάλλουν στην ορθή διαχείριση των αποθεμάτων και ενισχύουν το up & cross selling.

Στη μείωση του κύκλου χρέωσης. Μέσα από το smartphone ή το tablet καταγράφεται ο χρόνος άφιξης, η διάρκεια επίλυσης και ό,τι αφορά στην ολοκλήρωση των εργασιών και στο σχετιζόμενο κόστος. H τιμολόγηση ή και η είσπραξη μπορεί να ολοκληρωθεί επιτόπου, σύμφωνα με τις πολιτικές χρεώσεων που διέπει την σχέση. Ο κύκλος χρέωσης των υπηρεσιών μειώνεται σημαντικά, χωρίς ασάφειες.

Το λογισμικό παρέχει αναλυτική πληροφόρηση με αναφορές, γραφήματα και διαδραστικά dashboards, για την ολοκληρωμένη ενημέρωση και έλεγχο των αποτελεσμάτων, με δείκτες αποτελεσματικότητας, ΚPI’s, όπως μέσος χρόνος ανταπόκρισης, επίλυσης βλαβών, απόκλιση χρόνου επίλυσης ανά τεχνικό, χρόνου άφιξης στον πελάτη και έναρξης εργασιών, επαναλαμβανόμενες βλάβες κ.ά. Παράλληλα τα mobile στελέχη μπορούν να παρακολουθούν την επίτευξη των στόχων τους μέσα από την συσκευή τους, έχοντας άμεση εικόνα της παραγωγικότητά τους. Το Entersoft Mobile® Service προσφέρει την απαιτούμενη ευελιξία στην διεύθυνση υπηρεσιών να επεμβαίνει εγκαίρως με διορθωτικές ενέργειες για βελτιστοποίηση του κόστους και της αποτελεσματικότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, καλύπτοντας δυναμικά τις απαιτήσεις της αγοράς.

Mobile MIS 360

Με το Entersoft Mobile® MIS 360o, η Διοίκηση μπορεί να έχει πλήρη και Online εικόνα της Εταιρείας με MIS Αναφορές και Αναλύσεις Επιχειρηματικής Ευφυΐας (Β.I. Αnalytics) για τις δραστηριότητες που επιθυμεί να παρακολουθεί απομακρυσμένα μέσω για smartphones και tablets. Παράλληλα μέσα από την εφαρμογή μπορεί ο χρήστης να διαχειρίζεται και να αναθέτει Συναντήσεις και Εργασίες (tasks) μέσα από την συσκευή.

H εφαρμογή είναι ανεπτυγμένη στις πλατφόρμες iOS, για συσκευές της Apple, Windows Mobile 6.5, Windows Phone 7, Windows 8 και Android, ενώ είναι διαθέσιμα και στα αντίστοιχα app stores.