Πληροφορίες
triangle-10px Έντυπο Προϊόντος

Επικοινωνία

Αθήνα
Γραβιάς 23
Αιγάλεω, 12243

Τ. 700 700 7077
E. info@softcomm.gr

Θεσσαλονίκη
Στρ. Καλλιδοπούλου 6Β
Φάληρο, 54642

Τ. 700 700 7077
E. info@softcomm.gr

Άργος
Καρατζά 52,
Αργολίδα, 21200

Τ. 27510 69010
E. info@softcomm.gr

Πρόγραμμα Διαχείρισης Δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος αυτόνομης λειτουργίας για φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις με βιβλία Β’ & Γ’ κατηγορίας.

Το Academia Financials Tax Professional απευθύνεται σε λογιστικά γραφεία που:

triangle-10px Χρησιμοποιούν το Academia Financials Δηλώσεις Εισοδήματος της Data Communication αλλά επιθυμούν να διαχειρίζονται τις δηλώσεις των εποχικών (μη τακτικών) πελατών τους σε ξεχωριστό πρόγραμμα.

triangle-10px Χρησιμοποιούν λογιστικά προγράμματα άλλων κατασκευαστών αλλά επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν πρόγραμμα της Data Communication για τη διαχείριση των ετήσιων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των πελατών τους.

Χαρακτηριστικά του Academia Financials Tax Professional:

triangle-10px  Ανεξάρτητη λειτουργία με ταχυ-καταχώρηση των στοιχείων από τον λογιστή (με κωδικό πεδίου και αξία).

triangle-10px  Υπολογίζει και εκτυπώνει άμεσα, αυτόματα και απόλυτα αξιόπιστα πάνω στα έντυπα της Εφορίας, ή σε συνεχή μηχανογραφικά έντυπα, ακόμα και σε λευκό χαρτί, σαν έγχρωμο πιστό αντίγραφο, χωρίς να απαιτεί τον καθορισμό παραμέτρων τα έντυπα: 

triangle-10px  Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος (Ε1) με ταυτόχρονο υπολογισμό και εκτύπωση του Εκκαθαριστικού Σημειώματος.

triangle-10px  Δήλωση για Μισθώματα Ακινήτων (Ε2). 

triangle-10px  Αναλυτικά Στοιχεία Φορολογίας Εισοδήματος (Ε3). 

triangle-10px  Δήλωση Αποτελεσμάτων (Ε5). 

triangle-10px  Δήλωση Στοιχείων Ακινήτων (Ε9).

triangle-10px Δήλωση Φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων κερδοσκοπικού χαρακτήρα ΠΛΗΝ τραπεζικών και ασφαλιστικών επιχειρήσεων (Φ1-10).

triangle-10px  Δήλωση Φορολογίας εισοδήματος τραπεζικών και ασφαλιστικών επιχειρήσεων (Φ1-11).

triangle-10px  Δήλωση για νομικά πρόσωπα ΜΗ κερδοσκοπικού χαρακτήρα (Φ1-12). 

triangle-10px  Υπολογίζει με ακρίβεια τη φορολογία εισοδήματος και εκδίδει άμεσα Εκκαθάριση Φόρου.

triangle-10px  Διαχείριση φορολογικών εντύπων, ΦΠΑ και όλων των εντύπων του TAXIS (σειρά Α, Β, Μ, Π, Φ κλπ) για κάθε οικονομικό έτος ξεχωριστά.

triangle-10px  Ηλεκτρονική αποστολή των δηλώσεων στο Taxis Net μέσα από την εφαρμογή.

triangle-10px  Ανεξάρτητο αρχείο δηλώσεων των εποχικών πελατών (για περιπτώσεις λογιστών που χρησιμοποιούν το Academia Financials Δηλώσεις Εισοδήματος για τις δηλώσεις των μονίμων πελατών τους).

triangle-10px  Τήρηση ιστορικού αρχείου δηλώσεων των πελατών για απεριόριστες χρήσεις και πελάτες. Ανάλογα με το έτος εργασίας το πρόγραμμα “θυμάται” το νομικό πλαίσιο που ίσχυε και υπολογίζει ανάλογα τους φόρους. Εκτυπώνει χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα έντυπα που ίσχυαν κατά τη συγκεκριμένη χρήση.

triangle-10px  Δυνατότητα μεταφοράς δεδομένων από την εφαρμογή Academia Financials Δηλώσεις Εισοδήματος

triangle-10px  Υποστηρίζει εκτυπωτές Inkjet, Laser και σε Dot Matrix (draft mode), χάρις σε ειδική τεχνολογία που ανέπτυξε η Data Communication, για ταχεία και οικονομική διαχείριση των εκτυπωτικών εργασιών.

Δυνατότητα σύνδεσης του Academia Financials Tax Professional με τις εφαρμογές:

triangle-10px  Ιδιοκατοίκηση 

triangle-10px  Διαχείρισης Παγίων

triangle-10px  Απογραφή Αποθήκης