Πληροφορίες
triangle-10px Έντυπο Προϊόντος

Επικοινωνία

Αθήνα
Γραβιάς 23
Αιγάλεω, 12243

Τ. 700 700 7077
E. info@softcomm.gr

Θεσσαλονίκη
Στρ. Καλλιδοπούλου 6Β
Φάληρο, 54642

Τ. 700 700 7077
E. info@softcomm.gr

Άργος
Καρατζά 52,
Αργολίδα, 21200

Τ. 27510 69010
E. info@softcomm.gr

Η πιο αξιόπιστη λύση για εύκολο και γρήγορο υπολογισμό του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων.

Βάσει του Ν. 4223/2013, τα Νομικά Πρόσωπα που διαθέτουν ακίνητα θα πρέπει να υποβάλλουν δηλώσεις Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων.

Η Data Communication, παρακολουθώντας από κοντά τις εξελίξεις, σχεδίασε και προσφέρει την πιο ολοκληρωμένη, φιλική και αξιόπιστη λύση Διαχείρισης Ακινήτων, Academia Financials Φ.Α.Π. | ΕΝ.Φ.Ι.Α.

Το Academia Financials Φ.Α.Π. | ΕΝ.Φ.Ι.Α. μπορεί να καλύψει απεριόριστο αριθμό εταιριών – φορολογούμενων.

Σε κάθε εταιρία – φορολογούμενο, ο χρήστης καταχωρεί τα στοιχεία των ακινήτων του συγκεκριμένου πελάτη. Για τα νομικά πρόσωπα καταχωρείται το σύνολο των ακινήτων του υπόχρεου ανά κατηγορία (Διαμέρισμα, Μονοκατοικία, Οικόπεδο, κλπ) στα αντίστοιχα φύλλα υπολογισμού Ε1 – Ε5 και Κ1 – Κ9.

Για κάθε ακίνητο ο χρήστης θα πρέπει να δώσει τις απαραίτητες πληροφορίες πάνω στο έντυπο και να εντοπίσει την τιμή ζώνης από τη βάση δεδομένων, πληκτρολογώντας μόνο την οδό του ακινήτου (δηλώνει Νομαρχία, Δήμο, Οδό και επιλέγει το οικοδομικό τετράγωνο από τη βάση δεδομένων).

Στην εφαρμογή παρέχεται η δυνατότητα εντοπισμού και αποτύπωσης του ακινήτου με τη χρήση χαρτών (Google Maps) αν και εφόσον ο πελάτης διαθέτει σύνδεση στο Internet.

Το πρόγραμμα αυτόματα ενημερώνει και συμπληρώνει το έντυπο υπολογισμού της Αντικειμενικής Αξίας. Για τα φυσικά πρόσωπα ισχύουν όλα τα παραπάνω.

Το Academia Financials Φ.Α.Π. | ΕΝ.Φ.Ι.Α. καλύπτει:

triangle-10px  Αρχείο Ακινήτων

triangle-10px  Αρχείο Οικοπέδων

triangle-10px  Αρχείο Γηπέδων

triangle-10px  Τιμές Ζώνης και Συντελεστές για όλη την Ελλάδα

triangle-10px  Περιοχές εντός κι εκτός συστήματος αντικειμενικών αξιών

triangle-10px  Υπολογισμό κύριου φόρου

triangle-10px  Υπολογισμό συμπληρωματικού φόρου

Η εφαρμογή χρησιμοποιεί Βάση Δεδομένων, που ανέπτυξε η Data Communication, με καταγεγραμμένες τις Τιμές Ζώνης σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 41 του Ν. 1249/1982 (Α’43).

Η βάση δεδομένων και η εφαρμογή εγκαθίστανται και λειτουργούν χωρίς να απαιτείται πρόσβαση στο internet.

Η εφαρμογή υπολογίζει:

triangle-10px  ΕΝΦΙΑ Νομικών Προσώπων

triangle-10px  ΕΝΦΙΑ Φυσικών Προσώπων

triangle-10px  ΕΝΦΙΑ κάθε είδους νομικής οντότητας

Υπολογίζει και εκτυπώνει τα Έντυπα:

triangle-10px  Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων

triangle-10px  Συμπληρωματικού Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων

Επιπλέον η εφαρμογή περιλαμβάνει:

triangle-10px  Αντικειμενικές Αξίες Εντός Αντικειμενικού Συστήματος (Φύλλα Υπολογισμού E1 – E5). 

Περιλαμβάνονται όλοι οι δρόμοι και τα οικοδομικά τετράγωνα των ακινήτων της Ελλάδας που υπόκεινται σε αντικειμενικό προσδιορισμό. Πληκτρολογώντας τη διεύθυνση του ακινήτου έχετε αυτόματα:

triangle-10px  Τιμή Ζώνης (ΤΖ) 

triangle-10px  Συντελεστή Εμπορικότητας (ΣΕ) 

triangle-10px  Συντελεστή Αξιοποίησης Οικοπέδου (ΣΑΟ) 

triangle-10px  Τιμή Οικοπέδου (ΤΟ) 

triangle-10px  Συντελεστή Οικοπέδου (ΣΟ) 

triangle-10px  Συντελεστή Εκμετάλλευσης Ισογείου (Κ) 

triangle-10px  Αυτόματο προσδιορισμό ΣΑΟ και ΣΟ ειδικών περιπτώσεων (D1, D2, …) και οικισμών κάτω των 2.000 κατοίκων ή προϋφισταμένων του 1923 

triangle-10px  Αντικειμενικές Αξίες Εκτός Αντικειμενικού Συστήματος (Φύλλα Υπολογισμού Κ1 – Κ3)

Περιλαμβάνονται όλες οι περιοχές της Ελλάδας που βρίσκονται εκτός του Αντικειμενικού Συστήματος με τους συντελεστές ακινήτων και τις τιμές αφετηρίας.

triangle-10px  Αντικειμενικές Αξίες ΑΑ _ ΓΗΣ

Ανεύρεση Αρχικής Βασικής Αξίας Γης (ΑΒΑ), ειδικής Βασικής Αξίας Γης (ΕΒΑ), Αρχικής Τιμής Οικοπέδο

triangle-10px  Αντικειμενικές Αξίες Ειδικών Κτιρίων (Φύλλα Υπολογισμού Κ4 – Κ9)

Αυτόματος προσδιορισμός της τιμής αφετηρίας ειδικών κτιρίων (βιομηχανικά, ξενοδοχεία κλπ)

Το Academia Financials Φ.Α.Π. | ΕΝ.Φ.Ι.Α. λειτουργεί αυτόνομα, υποστηρίζει σύνδεση με χάρτες (Google Maps), ενώ για τα λογιστικά γραφεία που ήδη χρησιμοποιούν την εφαρμογή Academia Financials ΦΑΠ, γίνεται αυτόματα η ενημέρωση σε ΕΝΦΙΑ μέσω Live Update.