Πληροφορίες
triangle-10px Έντυπο Προϊόντος

 

Επικοινωνία

Αθήνα
Γραβιάς 23
Αιγάλεω, 12243

Τ. 700 700 7077
E. info@softcomm.gr

Θεσσαλονίκη
Στρ. Καλλιδοπούλου 6Β
Φάληρο, 54642

Τ. 700 700 7077
E. info@softcomm.gr

Άργος
Καρατζά 52,
Αργολίδα, 21200

Τ. 27510 69010
E. info@softcomm.gr

Εκτυπώνει άμεσα, αυτόματα και απόλυτα αξιόπιστα πάνω στα έντυπα της Εφορίας, ή σε συνεχή μηχανογραφικά έντυπα, ακόμα και σε λευκό χαρτί, σαν έγχρωμο πιστό αντίγραφο, χωρίς να απαιτεί τον καθορισμό παραμέτρων τα:

triangle-10px  Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος (Ε1) με ταυτόχρονο υπολογισμό και εκτύπωση του Εκκαθαριστικού Σημειώματος.

triangle-10px  Δήλωση για Μισθώματα Ακινήτων (Ε2).

triangle-10px  Αναλυτικά Στοιχεία Φορολογίας Εισοδήματος (Ε3).

triangle-10px  Δήλωση Αποτελεσμάτων (Ε5).

triangle-10px  Δήλωση Στοιχείων Ακινήτων (Ε9).

triangle-10px  Υπολογίζει αυτόματα:Υποστηρίζει εκτυπωτές Inkjet, Laser και, χάρις σε ειδική τεχνολογία της Data Communication, Dot Matrix (draft mode) για ταχεία ολοκλήρωση των εκτυπωτικών εργασιών.

triangle-10px Περαίωση.

triangle-10px Αυτοέλεγχο.

triangle-10px  Υποστηρίζει εκτυπωτές Inkjet, Laser και, χάρις σε ειδική τεχνολογία της Data Communication, Dot Matrix (draft mode) για ταχεία ολοκλήρωση των εκτυπωτικών εργασιών.

triangle-10px  Παρακολουθεί απεριόριστες χρήσεις. Ανάλογα με το έτος εργασίας το πρόγραμμα “θυμάται” το νομικό πλαίσιο που ίσχυε και υπολογίζει ανάλογα τους φόρους. Εκτυπώνει χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα έντυπα που ίσχυαν κατά τη συγκεκριμένη χρήση.

triangle-10px  Δυνατότητα ταχυκαταχώρισης με κωδικό πεδίου & αξία και άμεση εκτύπωση εκκαθαριστικού.