Πληροφορίες
triangle-10px Έντυπο Προϊόντος

Επικοινωνία

Αθήνα
Γραβιάς 23
Αιγάλεω, 12243

Τ. 700 700 7077
E. info@softcomm.gr

Θεσσαλονίκη
Στρ. Καλλιδοπούλου 6Β
Φάληρο, 54642

Τ. 700 700 7077
E. info@softcomm.gr

Άργος
Καρατζά 52,
Αργολίδα, 21200

Τ. 27510 69010
E. info@softcomm.gr

Αξιολογείστε την οικονομική πορεία των Οικοδομικών Έργων και καλύψτε τις υποχρεώσεις σας! Το Academia Financials Διαχείριση Οικοδομικών Έργων προσφέρει ολοκληρωμένη λογιστική διαχείριση οικοδομικών έργων.

Σας προσφέρει πλήρη κάλυψη σε όλες τις υποχρεώσεις που επιβάλλουν οι εγκύκλιοι:

triangle-10px  Βιβλίο Κοστολογίου Οικοδομών (ΠΟΛ.1039/9-3-2006).

triangle-10px Έντυπο Προϋπολογιστικού Κόστους Οικοδομής (ΠΟΛ.1048/20-3-2006).

triangle-10px  Έντυπο Απολογιστικού Κόστους Οικοδομής (ΠΟΛ. 1105/8-8-2006 & 1111/2006).

Το Academia Financials Διαχείριση Οικοδομικών Έργων προσφέρει στο λογιστή τη δυνατότητα καταμερισμού των λογιστικών εγγραφών σε έργα επιτρέποντας την αναλυτική παρακολούθηση των οικονομικών στοιχείων κάθε έργου. Ο λογιστής μπορεί να επιμερίσει την αξία ενός παραστατικού σε ένα ή περισσότερα έργα σύμφωνα με τις επιθυμίες του.

Το πρόγραμμα διαχειρίζεται: παραστατικά, έργα, προμηθευτές, λογιστικά σημειώματα, βιβλίο κοστολογίου.

Η εφαρμογή παρέχει άμεσα και αυτόματα ολοκληρωμένη ενημέρωση σχετικά με την οικονομική πορεία των οικοδομικών έργων ενώ παράλληλα καλύπτει απόλυτα τις υποχρεώσεις τήρησης βιβλίων και υποβολής εντύπων δηλώσεων σύμφωνα με το νόμο.

Το Academia Financials Διαχείριση Οικοδομικών Έργων λειτουργεί αυτόνομα ή σε συνδυασμό με τις εφαρμογές της Data Communication: Academia Financials Έσοδα Έξοδα, Academia Financials Γενική Λογιστική και WinEra ERP.

Στην περίπτωση αυτή η ενημέρωση της διαχείρισης έργων γίνεται αυτόματα με την καταχώρηση της κίνησης στη λογιστική.