Επικοινωνία

Αθήνα
Γραβιάς 23
Αιγάλεω, 12243

Τ. 700 700 7077
E. info@softcomm.gr

Θεσσαλονίκη
Στρ. Καλλιδοπούλου 6Β
Φάληρο, 54642

Τ. 700 700 7077
E. info@softcomm.gr

Άργος
28ης Οκτωβρίου 22
Αργολίδα, 21232

Τ. 27510 69010
E. info@softcomm.gr

Η Software Communication πάντα κοντά στο λογιστή αναλαμβάνει να εγκαθιστά και να υποστηρίζει όλα τα απαραίτητα συστήματα που απαιτούνται για την κάλυψη των αναγκών του σύγχρονου λογιστικού γραφείου αλλά και του κάθε λογιστηρίου.

Οι εφαρμογές που εγκαθιστούμε ικανοποιούν με τον καλύτερο τρόπο τις απαιτήσεις για αυτοματοποίηση εργασιών, μείωση του χρόνου διεκπεραίωσης υποθέσεων ανά πελάτη, αυξημένη ταχύτητα συναλλαγών, παροχή ποιοτικότερων υπηρεσιών.

Προσομοιώνοντας σε μεγάλο βαθμό τις καθημερινές φοροτεχνικές εργασίες με λειτουργίες στο πληκτρολόγιο, σας προσφέρουμε ένα ιδιαίτερα φιλικό περιβάλλον χρήσης, εξασφαλίζοντας μεγάλη ταχύτητα καταχωρήσεων και ουσιαστική ευκολία εργασιών σε λογιστικές – θεωρημένες εκτυπώσεις, καταστάσεις ελέγχου και ηλεκτρονική υποβολή εντύπων & αρχείων.

Με δυνατότητα άμεσης πρόσβασης σε εξειδικευμένα φοροτεχνικά sites και μηχανισμούς online υποστήριξης, εξυπηρετούμε με τον καλύτερο τρόπο την ανάγκη του σύγχρονου λογιστικού γραφείου για παροχή περισσότερων και ποιοτικότερων υπηρεσιών, σε λιγότερο χρόνο και με χαμηλότερο κόστος.

Οι λύσεις για Λογιστικά Γραφεία & Λογιστήρια που προτείνουμε:

triangle-10px  Academia Financials Γενική Λογιστική (Data Communication)

triangle-10px  Academia Financials Έσοδα – Έξοδα (Data Communication)

triangle-10px  Academia Financials Δηλώσεις Εισοδήματος (Data Communication)

triangle-10px  Academia Financials Διαχείριση Οικοδομικών Έργων (Data Communication)

triangle-10px  Academia Financials TAX Professional (Data Communication)

triangle-10px  Academia Financials Φ.Α.Π. – ΕΝ.Φ.Ι.Α. (Data Communication)

triangle-10px  Epsilon Extra Γενική Λογιστική (EpsilonNet)

triangle-10px  Epsilon Extra Έσοδα – Έξοδα (EpsilonNet)

triangle-10px  Epsilon Extra Λογιστική Διαχείριση (EpsilonNet)

triangle-10px  Epsilon TAX System 5 (EpsilonNet)

triangle-10px  Soft1 200 (SoftOne)