Επικοινωνία

Αθήνα
Γραβιάς 23
Αιγάλεω, 12243

Τ. 700 700 7077
E. info@softcomm.gr

Θεσσαλονίκη
Στρ. Καλλιδοπούλου 6Β
Φάληρο, 54642

Τ. 700 700 7077
E. info@softcomm.gr

Άργος
28ης Οκτωβρίου 22
Αργολίδα, 21232

Τ. 27510 69010
E. info@softcomm.gr

Η Software Communication μπορεί και εγγυάται, διαχρονικά, στον πελάτη, την καλή λειτουργία των πληροφοριακών συστημάτων με νέες εκδόσεις και παροχή υπηρεσιών υποστήριξης.

Ειδικότερα η Software Communication προσφέρει:

triangle-10px  Συνεχή ενημέρωση του εγκατεστημένου πληροφοριακού συστήματος με νέες εκδόσεις. Οι νέες εκδόσεις περιλαμβάνουν βελτιώσεις του λογισμικού, τεχνολογικές αναβαθμίσεις, μεταβολές που επιβάλλονται από τη νομοθεσία, μεταβολές ή προσθήκες που ζητά σημαντικός αριθμός πελατών και τέλος μεταβολές που κρίνει αναγκαίες η ίδια η Software Communication. Οι νέες εκδόσεις αποστέλλονται στον πελάτη από την Software Communication ή είναι δυνατόν και η online παραλαβή τους.

Η τεχνολογία live update προσφέρει στον πελάτη τη μοναδική δυνατότητα να ενημερώνει, καθημερινά αν επιθυμεί, την εφαρμογή που χρησιμοποιεί με την τρέχουσα έκδοση του προγράμματος, όπως έχει διαμορφωθεί από τα Τμήματα Έρευνας Ανάπτυξης των Entersoft, Data Communication & EpsilonNet.

triangle-10px  Την τεχνική υποστήριξη του πελάτη για την εξασφάλιση της απρόσκοπτης καθημερινής λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος. Το άριστα εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό της Software Communication αναλαμβάνει την τεχνική υποστήριξη και την παροχή λύσεων σε τυχόν προβλήματα ή απορίες των χρηστών σχετικά με το εγκατεστημένο πληροφοριακό σύστημα, καθώς και την αντιμετώπιση προβλημάτων σχετικά με τη λειτουργία του εξοπλισμού.

Η παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης από την Software Communication μπορεί και παρέχεται στο χώρο του πελάτη, τηλεφωνικά ακόμα και με χρήση του Internet σε πραγματικό χρόνο online περιβάλλοντος.

triangle-10px  Για την παροχή των υπηρεσιών παροχής νέων εκδόσεων και υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης, ο πελάτης πρέπει να συνάψει συμβόλαιο συντήρησης το οποίο παρέχει στον πελάτη, επί ένα έτος, υπηρεσίες συντήρησης της εφαρμογής λογισμικού (αποστολή νέων εκδόσεων και αναβαθμίσεων) και παροχής τηλεφωνικής τεχνικής υποστήριξης.

Μετά την παρέλευση έτους, για να υπάρξει η δυνατότητα συνέχισης της αποστολής νέων εκδόσεων και αναβαθμίσεων καθώς και παροχής τηλεφωνικής τεχνικής υποστήριξης, θα πρέπει ο πελάτης να ανανεώσει το Συμβόλαιο Συντήρησης. Η αξία του Συμβολαίου Συντήρησης διαφέρει για τον κάθε πελάτη ανάλογα με το μέγεθος και τις ιδιαιτερότητες του εκάστοτε εγκατεστημένου πληροφοριακού συστήματος.