Επικοινωνία

Αθήνα
Γραβιάς 23
Αιγάλεω, 12243

Τ. 700 700 7077
E. info@softcomm.gr

Θεσσαλονίκη
Στρ. Καλλιδοπούλου 6Β
Φάληρο, 54642

Τ. 700 700 7077
E. info@softcomm.gr

Άργος
28ης Οκτωβρίου 22
Αργολίδα, 21232

Τ. 27510 69010
E. info@softcomm.gr

Αμέσως με την ίδρυση της Software Communication η ποιότητα, αξιοπιστία και υπευθυνότητα ήταν έννοιες βαθιά χαραγμένες στην συνείδηση της εταιρίας πάνω στις οποίες χτίστηκε η πολιτική της εταιρείας και αποτελούν σήμερα τις θεμελιώδεις αρχές που διέπουν την λειτουργία της.

Δραστηριότητα της εταιρείας από τις πρώτες μέρες της ίδρυσης, έως και σήμερα αποτελεί η διανομή ηλεκτρονικών ζυγών και ηλεκτρονικών ζυγιστικών συστημάτων για εμπορική και βιομηχανική χρήση.

Η γκάμα των παραγόμενων προϊόντων καλύπτει εφαρμογές εμπορική χρήσης (ζυγοί υπολογισμού τιμής), εργαστηριακές εφαρμογές (ζυγοί μέτρησης βάρους) και βιομηχανικές εφαρμογές (ζυγοί ελέγχου, πλάστιγγες κλπ).

Σήμερα η εταιρεία πιστή στις αρχές της καλής συνεργασίας με τους πελάτες ακολουθεί συνεχή βελτίωσης και εξέλιξη σε θέματα τεχνολογίας, τεχνογνωσίας και ποιότητας, στοχεύοντας ώστε τα προϊόντα που διανέμει καθώς και οι παρεχόμενες υπηρεσίες να ικανοποιούν τις απαιτήσεις των πελατών και πάντα να συνοδεύονται από άριστη υποστήριξη (after sale service).

Διαθέτουμε συνεργασίες με μεγάλες εταιρείες κατασκευής και διανομής ζυγιστικών συστημάτων ώστε να μπορούμε να σας προμηθεύσουμε το κατάλληλο ζυγιστικό σύστημα το οποίο θα καλύψει απόλυτα τις ανάγκες σας, ενδεικτικά αναφέρουμε:

triangle-10px  Avery Berkel

triangle-10px  Ζυγιστικές Μηχανές ICS

triangle-10px  Ζυγοί Ishida

triangle-10px  Digi