Με την υπηρεσία leasing software της CyberArts, οι επιχειρηματίες μπορούν να υπερνικήσουν την πρόκληση που φτάνει μπροστά τους δίνοντας το κεφάλαιο που χρειάζονται για να αποκτήσουν το λογισμικό που απαιτείται για να επιτρέψει στην επιχείρηση τους να αναπτυχθεί. Η υπηρεσία Leasing Software βοηθά εκατοντάδες επιχειρήσεις να αποκτήσουν λογισμικό χωρίς να χρειάζεται να δαπανήσουν ένα μεγάλο μέρος από το κεφάλαιο τους.

Αυτές οι εταιρείες μισθώνουν λογισμικό, επειδή η μίσθωση προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα σε σχέση με άλλους τύπους χρηματοδότησης λογισμικού, συμπεριλαμβανομένων της σταθερότητας της ταμειακής ροής της επιχείρησης, ευέλικτους όρους πληρωμής, την καλύτερη διαχείριση των κεφαλαίων κλπ.

Πιο αναλυτικά, ο πελάτης –  επιχείρηση – μπορεί να αποκτήσει το πακέτο εφαρμογών που τον ενδιαφέρει νοικιάζοντας το για κάποιο χρονικό διάστημα, το πολύ για 3 χρόνια, στο πέρας του οποίου γίνεται δικό του. Ουσιαστικά το κόστος της εφαρμογής, το οποίο ο πελάτης καλούταν να πληρώσει για να αποκτήσει την εφαρμογή, τώρα μπορεί να επιμεριστεί σε μηνιαίες δόσεις.


Facebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmail